Põhja-Sakala valla arengukava ja eelarvestrateegia

Maakonna arengudokumendid

Viljandi maakonna arengukavad leiad SIIT.

Viljandimaa Omavalitsuste Liit esitas 6. jaanuaril 2023 Viljandimaa arengustrateegia 2035, tegevuskava ja tervisedenduse strateegia koos lisadega heakskiitmiseks kõigile Viljandi maakonna linna- ja vallavolikogudele.

6. veebruaril 2023 esitati keeleliselt, mitte sisuliselt  korrigeeritud arengustrateegia:

8. veebruari 2023 seisuga on Põhja-Sakala valla ja Viljandi linna ettepanekutel sisse viidud muudatused Viljandimaa arengustrateegia 2035 tegevuskavasse.
 

Viljandimaa arengustrateegia 2035+ täiendatud versioon ootab ettepanekuid. Esitamise tähtaeg kuni 31.10.2022 e-posti aadressil vol@vol.ee.

Arengustrateegia juurde käivad lisad:
1. Viljandi maakonna arengustrateegia tegevuskava (lisandub 15.11.2022)
2. Viljandi maakonna terviseprofiil (lisandub jaanuaris 2023)
3. Statistikat Viljandi maakonna kohta (lisandub detsembris 2022)

Viljandi maakonna arengustrateegia 2035+ "Viljandimaa - arenev PÄRIS EESTI"

----------

Viljandimaa Omavalitsuste Liit esitas 26. novembril 2020 korrigeeritud Viljandi maakonna arengustrateegia 2035+ tegevuskava heakskiitmiseks kõigile Viljandi maakonna linna- ja vallavolikogudele.

Viljandi maakonna arengustrateegia 2035+ menetlemine Põhja-Sakala Vallavolikogu komisjonides ja vallavolikogus:

volikogu sotsiaalkomisjon 27.10.2020 protokoll nr 33
volikogu piirkondliku arengu komisjon 27.10.2020 protokoll nr 31
  10.12.2020 protokoll nr 33
vallavolikogu 29.10.2020 protokoll nr 39
  26.11.2020 protokoll nr 40
  17.12.2020 protokoll nr 41
  17.12.2020 määrus nr 118 (kehtetu)
  28.01.2021 protokoll nr 42
  28.01.2021 määrus nr 123

 

Põhja-Sakala valla arengukava ja eelarvestrateegia uuendamine

Põhja-Sakala valla arengukava 2019–2025 ning eelarvestrateegia 2021–2024 menetlemine:

vallavolikogu 24.09.2020 protokoll nr 38
  26.11.2020 protokoll nr 40
  28.01.2021 protokoll nr 42
volikogu eelarve- ja majanduskomisjon 20.11.2020 protokoll nr 37
  08.12.2020 protokoll nr 38
  07.01.2021 protokoll nr 39
  11.01.2021 protokoll nr 40
  20.01.2021 protokoll nr 41
volikogu piirkondliku arengu komisjon 23.11.2020 protokoll nr 32
  21.01.2021 protokoll nr 34
volikogu sotsiaalkomisjon 24.11.2020 protokoll nr 34
  26.01.2021 protokoll nr 36
volikogu haridus- ja kultuurikomisjon 09.12.2020 protokoll
  20.01.2021 protokoll nr 29
volikogu revisjonikomisjon 17.12.2020 protokoll nr 11

 

TUTVU EELNÕUDEGA:

* Volikogu arutles ja võttis ettepanekute osas seisukoha 26.11.2020 toimunud istungil, mida on võimalik järele vaadata SIIT.