Kaasava eelarve kinnitamine

Põhja-Sakala Vallavolikogu 19.12.2019 otsusega nr 163 kinnitati:

  • Põhja-Sakala valla kaasava eelarve hääletustulemusena selgunud paremusjärjestus ja
  • realiseerimiseks kaasava eelarve idee "Suure-Jaani järvele muusikapaviljoni ja purskkaevu taastamine", eeldatava maksumusega 27 000 eurot.

Kaasava eelarve rahvahääletuse tulemused on teada

1.–14. novembrini toimus kaasava eelarve rahvahääletus. Hääletusel osales 482 vallakodanikku, hääli kokku 825.

Komisjon kogunes esmaspäeval, 18. novembril paberil laekunud hääli lugema. Paberkandjal hääletas 50 inimest. Kaks sedelit viiekümnest olid kehtetud – ühel puudus allkiri, teisel kuupäev ja kellaaeg. Lisaks laekus neli digitaalselt allkirjastatud avaldust läbi valla kodulehe. Vormidel oli sõnadega selgelt väljendatud, kelle poolt soovitakse hääletada, ja avaldused olid digitaalselt allkirjastatud. Komisjoni liikmed otsustasid vormidel esitatud hääli arvestada.

Idee nimi Kokku
Suure-Jaani järvele muusikapaviljoni ja purskkaevu taastamine 167
Vaba aja veetmise võimaluste mitmekesistamine Kõpu piirkonnas 125
Vastupidav mänguväljak – turnikas Olustverre 104
Ilus heli Suure-Jaani Gümnaasiumi aulasse 103
Led tuledest kuusepuud valla piirkonnakeskustesse 89
Vastemõisa ujumiskoha korrastamine 79
Vabadussõjas langenute mälestustahvlid Kõppu, Suure-Jaani, Pilistverre 70
Korralik põrand Suure-Jaani kultuurimaja saalile 45
Koerte mängu-jalutusväljak Võhmasse 43
KOKKU 825

Täname kõiki hääletajaid ja ideede esitajaid!

Kaasava eelarve hääletus on lõppenud

Kaasava eelarve hääletus toimus vallamajas ning teenuskeskustes ja  KOVGIS EVALD keskkonnas 1. november 2019 kell 00:00 – 14. november 2019 kell 23.59. Rahvahääletusel sai osaleda iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht oli rahvastikuregistri andmetel Põhja-Sakala vallas. Iga rahvahääletusel osalev isik sai hääletada kuni kolme ettepaneku poolt. Hääletusel osales 482 inimest. Kokku anti erinevate ettepanekute poolt 706 häält.
 
Komisjon koguneb hääli lugema esmaspäeval, 18. novembril.

Kaasava eelarve hääletusel osaleb 9 ideed

RAHVAHÄÄLETUSELE PÄÄSENUD IDEED ON SELGUNUD

Põhja-Sakala valla 2020. aasta kaasavasse eelarvesse laekunud ettepanekuid analüüsis ja hindas komisjon. Komisjon leidis, et vallavolikogu poolt kehtestatud määrusele vastavad ja rahvahääletusele pääsevad üheksa ideed.

Ideede lühikirjeldused:

     Ilus heli Suure-Jaani Gümnaasiumi aulasse

Aulas korraldatakse kontserte, teatrietendusi, pidulikke aktuseid ja Põhja-Sakala valla jaoks on see hetkel esindussaal. Idee eesmärk ongi selles, et ka pärast kontserti oleks vau- efekt kõigil asjaosalistel alles ja seda saaks saavutada kohapeal oleva tehnikaga. Senini on tulnud puuduolevat tehnikat juurde rentida.
Olemasolevaid aula kõlareid saab vajadusel kasutada aga mõnes Põhja-Sakala valla rahvamajas, kus on mahult väiksem saal ja heliline katvus lihtsam saavutada.
Eeldatav maksumus: 30 000 eurot.
Idee esitaja: Veiko Sepp

     Koerte mängu-jalutusväljak Võhmasse

Projekti eesmärgiks on Võhma linna kaasaegse koerte mänguväljaku rajamine. Eesmärk on koerte sotsialiseerimine, treenimine, uute oskuste ja harjumuste õppimine. Lemmikud saavad väljakul mängida ja vabalt joosta, agility treeningut tehes paranevad füüsilised võimed nii loomadel kui nende omanikel. Väljak aitab parandada inimeste ja loomade vahelisi kontakte, süvendab loomaarmastust ja vastutustunnet.
Eeldatav maksumus: 14 477,86 eurot
Idee esitaja: Viivika Lepp

     Korralik põrand Suure-Jaani kultuurimaja saalile

Tantsida soovivale inimesele on see väga oluline küsimus. Milles probleem?:
a) daamid-naised kurdavad, et kingakontsad jäävad põrandapragudesse kinni; pöördeid ei saa korralikult teha, kuna põrand ei ole vajalikul määral sile-libe.
b) vanemad mehed keelduvad sellele põrandale tulemast, sest nende põlved võivad liigestest lahti tulla.
Istumist nõudvaid hobisid ja tegevusi on meil küll ja rohkemgi: TV, raamatud, kino, teatrid, käsitööringid, male- ja muud mängud… muudkui istu ja vaata ja kasvata kõhtu! Liikumist on vähe. Seega – saali põrand korralikuks ja tantsuliikumisele hoogu!
Eeldatav maksumus: 7000 eurot
Idee esitaja: Karl Samuel

     LED-tuledest kuusepuud valla piirkonnakeskustesse

Uued ja uhked kuusepuud säästaks loodust ja oleks ilusad vaadata nii kohalikele elanikele kui kõigile, kes siia oma tee leiavad. LED-kuused võiks paigaldada enne 2020. aasta jõule valla piirkonna keskustesse (Suure-Jaani, Võhma, Kõo, Kõpu).
Eeldatav maksumus: 20 000 eurot
Idee esitaja: Nelly Kukk

     Suure-Jaani järvele muusikapaviljoni ja purskkaevu taastamine

2003. aastal VI Suure-Jaani muusikafestivali ajal Suure-Jaani järvel avatud muusikapaviljon ja valgustatud purskkaev kaunistasid aastaid meie kesklinna. Vaatepaviljon andis võimaluse seal erinevaid sündmusi korraldada. Traditsiooniliseks said järvemuusika kontserdid Aavo Otsa Noorte Trompeti Suveakadeemia ajal. Paviljoni kasutati aktiivselt kalapüügi võistluste ajal. Samuti oli paviljon meelispaik õhtustele järve ääres jalutajatele. Samuti rõõmustas purskkaev silma ja meeli. Kahjuks 2017. aastal amortiseerimise tõttu paviljon lammutati. Purskkaev lõpetas tegevuse juba varasematel aastatel. Suure-Jaani linna elanikud tunnevad suurt puudust mõlemast objektist. Meie linna ainulaadsus on kesklinnas asuv väga ilus paisjärv. Paviljoni ja purskkaevu taastamine aitavad muuta meie linnasüdame taas atraktiivseks ja kauniks.
Eeldatav maksumus: 27 000 eurot
Idee esitaja: Anneli Kundla
Ideega on liidetud Tiina Kangro idee „Taastame järve-äärse bangalo"

     Vaba aja veetmise võimaluste mitmekesistamine Kõpu piirkonnas

Kõpu piirkonna keskuses ehk Kõpu alevikus on kesiselt võimalusi vaba aja veetmiseks. Alevikus asuvad küll mänguväljakud, kuid need pakuvad rõõmu enamasti ainult väikestele. Tööpäevadel kella 17ni on noortele avatud ka noortetuba, kuid puudus on noortele ja aktiivsetele liikujatele suunatud kohtadest, mida saaks kasutada kellaajast sõltumata. Tahame ka, et noored veedaksid oma vaba aega rohkem värskes õhus, olles seeläbi aktiivsed ja sportlikud ning kaugemal virtuaal- ja nutimaailmast. Projekti elluviimisega soodustame noorte hulgas tervislikke eluviise ja parandame Kõpu piirkonna heakorda.
Soovime mõisaparki discgolfi rada, alevikku rularampi ning paisjärve ujumiskohta ujumissilda.
Eeldatav maksumus: 14 000 eurot
Idee esitaja: Kätrin Hanschmidt

     Vabadussõjas langenute mälestustahvlid Kõppu, Suure-Jaani, Pilistverre

Eesmärgiks paigaldada 2020 – Eesti Vabadussõja lõpu 100. aastal – Põhja-Sakala valla kolme kihelkonna EELK kirikutesse – Kõppu, Suure-Jaani ja Pilistverre – Vabadussõjas langenute mälestustahvlid.
Kanname ühises mälus ja visuaalselt välja tooduna mälestust Eesti Vabadussõjas langenutest. Kustutame möödunud aegade võla ja austame väärikalt kõiki kangelasi.
Projekt on oluline kogu Põhja-Sakala valla jaoks, sest hõlmab valda tervikuna selle aladel asuvate kihelkondade kaupa.
Eeldatav maksumus: 9000 eurot
Idee esitaja: Hedi Vilumaa

     Vastemõisa ujumiskoha korrastamine

Kuna järvepõhja langus on ujumiskohas järsk, siis on see väheste ujumisoskustega inimestele ohtlik. Samuti pole ära piiritletud väheste ujumisoskustega inimestele turvalist ujumisala. Samuti vajab korrastamist rannaala.
Selleks me soovime ujumissildade paigaldust ja põhja tõstmist ujumiskohas ning ranna korrastamist.
Eeldatav maksumus: 12 000 eurot.
Idee esitaja: Tauno Härginen

     Vastupidav mänguväljak – turnikas Olustverre

Olustvere alevikus puuduvad kontrollitud üldkasutatavad mänguväljakud. Majade vahel on üksikud rauast atraktsioonid ning majaelanike endi paigaldatud kiiged, mis ei vasta tänapäevastele standarditele. Lossi ümbrus pakub rohkelt silmailu, aga müüridel ning puude otsas turnimine on keelatud. Vaja on kohta, kus on turnimine lubatud ning ohutu. Atraktsioon peab sobima võimalikult laiale vanusegrupile ning olema n-ö hooldusvaba.
Eeldatav maksumus: 35 000 eurot
Idee esitaja: Jaanika Madison

Ettepanekutega saab täies mahus tutvuda SIIN.

Pea meeles:

  • Hääletada on võimalik alates 1. novembrist ning hääletus kestab 14 päeva.
  • Oma hääle saab anda vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel 1. novembri seisuga Põhja-Sakala vallas.
  • Hääletada saab kuni kolme idee poolt valla veebilehel või vallavalitsuses või kohalikus teenuskeskuses (Kõos, Kõpus, Võhmas).
  • Elektrooniliselt hääletades tuleb ennast tuvastada ID-kaardi või mobiil-ID abil. Paberkandjal on võimalik hääletada isikut tõendava dokumendi alusel.
  • Elluviidav idee või ideed peavad saama vähemalt 50 häält!
  • Vallakodanike hääletuse tulemusena reastatakse ideed vastavalt saadud häälte arvule, alustades enim hääli saanust.
  • Elluviimisele kuulub üks või mitu ideed, mis lähtuvalt idee eeldatavast maksumusest mahuvad 40 000 euro sisse.

Ärge unustage hääletamast. Iga hääl on oluline!

Lisainfo: Erki Heinaste, arendusspetsialist, tel 435 5435, erki@pohja-sakala.ee.

Kaasav eelarve

Räägi kaasa 2021. aasta eelarve koostamisel!

Eelmisel aastal avanes teil, valla elanikel, esmakordselt võimalus kaasava eelarve raames otsustada 40 000 euro kasutamise üle.

Meil on hea meel, et osalesite selles protsessis nii aktiivselt. Nimelt laekus lausa 22 ideed, millest hääletusele pääses üheksa. Hääletuse tulemusena, kus osales 482 inimest, osutus rahva lemmikuks idee pealkirjaga „Suure-Jaani järvele muusikapaviljoni ja purskkaevu taastamine", mis on nüüdseks edukalt ellu viidud. Lisaks saime osaliselt ellu viia ka teisele kohale jäänud idee „Vaba aja veetmise võimaluste mitmekesistamine Kõpu piirkonnas", mille tulemusena on Kõpu paisjärve ääres ujumiskai koos riietuskabiiniga ja Kõpu laululava juurde paigaldati miniramp. Idee sisaldas ka discgolfi rada Kõpu mõisapargis, kuid keskkonnaamet ei andnud selle rajamiseks luba.

Kui eelmisel korral jäi idee esitamata või hääletama ei jõudnud, siis pole hullu, sest peatselt avaneb uus võimalus!

Ideid ootame 21. septembrist 09. oktoobrini (k.a). Ideid saab esitada paberkandjal vallavalitsuse kantseleis või kohalikes teenuskeskustes või raamatukogudes ning elektrooniliselt:

Esitatud idee ettepanekus peab olema märgitud:
1) esitaja nimi, kontakttelefon, e-posti aadress;
2) objekti (idee) nimetus;
3) eesmärk ja olulisus (mis on idee eesmärk ja kirjeldus, millise vallas esineva probleemi idee lahendab või millise uue võimaluse avab ning miks on idee teostamine valla eelarvest vajalik ja oluline);
4) idee elluviimise kirjeldus;
5) sihtrühm (lühike kirjeldus, kes saavad probleemi lahendamisest või uue võimaluse avanemisest otsest kasu, nimetada hinnanguliselt sihtrühma suurus, vanus jm olulised tunnused);
6) eelarve (idee teostamise hinnanguline maksumus);
7) muu oluline info (joonis või kirjeldus sellest, mida oleks idee hindajail lisaks oluline teada, sh esitajate omapanus).

Laekunud ettepanekuid analüüsib ja hindab vallavalitsuse moodustatud komisjon. Kriteeriumitele vastavad ettepanekud pannakse hääletusele 30. oktoobril ning hääletus kestab 14 päeva. Iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Põhja-Sakala vallas, saab hääletada kuni kolme idee poolt elektrooniliselt valla veebilehel või paberkandjal vallavalitsuses, kohalikes teenuskeskustes, raamatukogudes – kaasa võtta isikut tõendav dokument. Elluviidav idee peab saama vähemalt 50 häält.

Sinul on idee, millega saab muuta Põhja-Sakala valla avalikku ruumi paremaks, ja meil on Põhja-Sakala valla kaasav eelarve. Head kogukonnad, pered, sõbrad, andke meile oma ideest teada ning viime need koos ellu!

Infot lähemalt: arendusspetsialist Erki Heinaste, telefon 5190 0865, e-post: erki@pohja-sakala.ee.

Muusikapaviljon Suure-Jaani järvel. FOTO: Erki Heinaste

Ujumiskai Kõpu paisjärve ääres. FOTO: Kärt Linder

Kõpu miniramp. FOTO: Skatepargid OÜ