Projekteerimistingimuste avatud menetlused

Projekteerimistingimuste andmine väetisehoidla püstitamiseks

AVALIKU KOOSOLEKU TEADE

Põhja-Sakala Vallavalitsus annab teada avaliku koosoleku korraldamisest projekteerimistingimuste andmisel.

Projekteerimistingimused antakse uue väetisehoidla ehitamiseks olemasoleva väetisehoidla asukohale Kõpu alevikus Töökoja kinnistul (katastritunnus 36001:006:0039). Projekteerimistingimuste andmise eelnõu avalik väljapanek valla veebilehel toimus 19.01.–02.02.2024.

Avalik koosolek toimub 6. märtsil 2024 algusega kell 17 Kõpu alevikus Töökoja kinnistul töökoja hoone (hoone asukoht alloleval plaanil) teise korruse koosoleku ruumis.

 

Põhja-Sakala vallavalitsus teatab avatud menetlusest projekteerimistingimuste andmisel Kõpu alevikus Töökoja katastriüksusele (36001:006:0039) väetisehoidla püstitamiseks.

Projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda 19.01.–02.02.2024 vallamajas (Suure-Jaani linn, Lembitu pst 42, tuba 301, eelneval kokkuleppel).

KORRALDUSE EELNÕU

Kirjalikke ettepanekuid eelnõu kohta saab esitada hiljemalt 02.02.2024 (aadressil   või Lembitu pst 42, 71502 Suure-Jaani linn, Põhja-Sakala vald). Kui ettepanekuid ei esitata või saab kõiki ettepanekuid arvestada, antakse projekteerimistingimused ilma avaliku aruteluta. Info arutelu kohta avaldatakse valla veebilehel.

Info 5196 6992.

 

Projekteerimistingimuste andmine elektrituuliku püstitamiseks

 Vallavalitsus korraldab täiendavate asjaolude selgitamiseks enne õigusakti andmist avaliku arutelu. Arutelu toimub 24.10.2023 algusega kell 9.30 Põhja-Sakala vallamajas (Suure-Jaani linn, Lembitu pst 42, kolmandal korrusel).

Põhja-Sakala vallavalitsus teatab avatud menetlusest projekteerimistingimuste andmisel Võhmassaare külas Järve katastriüksusele (75902:001:0033) elektrituuliku püstitamise ehitusprojekti koostamiseks.

Projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda ajavahemikul 07.09.2023 – 21.09.2023 Põhja-Sakala vallamajas (Suure-Jaani linn, Lembitu pst 42, tuba 301, eelneval kokkuleppel) ja valla veebilehel.

KORRALDUSE EELNÕU

Kirjalikke ettepanekuid eelnõu kohta saab vallavalitsusele esitada hiljemalt  21.09.2023 (aadressil   või Lembitu pst 42, Suure-Jaani linn, 71502 Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond). Kui ettepanekuid ei esitata või on kõiki ettepanekuid võimalik arvestada, antakse projekteerimistingimused ilma avalikul arutelul arutamiseta. Info avaliku arutelu korraldamise kohta avaldatakse valla veebilehel.

Täiendav info tel 5196 6992.