Projekteerimistingimuste avatud menetlused

Projekteerimistingimuste andmine ajutise laskepaiga rajamiseks

Põhja-Sakala vallavalitsus teatab avatud menetlusest projekteerimistingimuste andmisel ehitusprojekti koostamiseks ajutise laskepaiga rajamiseks Ängi külas, Alt-Ördi katastriüksusele (katastritunnus 75901:004:0271).

Projekteerimistingimuste andmise eelnõuga saab tutvuda ajavahemikul 05.05.2023 – 19.05.2023 Põhja-Sakala vallamajas (Suure-Jaani linn, Lembitu pst 42, tuba 301, eelneval kokkuleppel) ja valla veebilehel.

Korralduse EELNÕU ja projekteerimistingimused

Põhjendatud arvamusi ja ettepanekuid eelnõu kohta saab vallavalitsusele esitada kirjalikult hiljemalt 19.05.2023 (aadressil   või Lembitu pst 42, 71502 Suure-Jaani linn, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond).

Kui arvamusi ja ettepanekuid ei esitata või on kõiki arvamusi ja ettepanekuid võimalik arvestada, antakse projekteerimistingimused ilma avalikul arutelul arutamiseta. Info avaliku arutelu korraldamise kohta avaldatakse valla veebilehel.

Täiendav info tel 5196 6992.