Projekteerimistingimuste avatud menetlused

Võhma linnas Tallinna tn 6 laohoone projekteerimistingimuste andmise avatud menetlus

Põhja-Sakala vallavalitsus teatab avatud menetlusest projekteerimistingimuste andmisel Võhma linnas Tallinna tn 6 katastriüksusele laohoone püstitamiseks.

Projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda ajavahemikul 26.07.2022 – 09.08.2022 Põhja-Sakala vallamajas (Suure-Jaani linn, Lembitu pst 42, tuba 301, eelneval kokkuleppel) ja valla veebilehel.

Kirjalikke ettepanekuid eelnõu kohta saab vallavalitsusele esitada hiljemalt 10.08.2022 (aadressil või Lembitu pst 42, 71502 Suure-Jaani linn, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond). Kui ettepanekuid ei esitata või on kõiki ettepanekuid võimalik arvestada, antakse projekteerimistingimused ilma avalikul arutelul arutamiseta. Info avaliku arutelu korraldamise kohta avaldatakse valla veebilehel.

Täiendav info tel 514 8685.

EELNÕU

----------

Suure-Jaani linnas Ruusi tee 4a ja 14a laohoone projekteerimistingimuste andmise avatud menetlus

Põhja-Sakala vallavalitsus teatab avatud menetlusest projekteerimistingimuste andmisel Suure-Jaani linnas Ruusi tee 4a ja Ruusi tee 14a katastriüksustele laohoone püstitamiseks.
Projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda ajavahemikul 18.07.2022 – 01.08.2022 Põhja-Sakala vallamajas (Suure-Jaani linn, Lembitu pst 42, tuba 301, eelneval kokkuleppel) ja valla veebilehel https://www.pohja-sakala.ee/projekteerimistingimused.

Kirjalikke ettepanekuid eelnõu kohta saab vallavalitsusele esitada hiljemalt 02.08.2022 (aadressil pohja-sakala@pohja-sakala.ee või Lembitu pst 42 71502 Suure-Jaani linn Põhja-Sakala vald Viljandi maakond). Kui ettepanekuid ei esitata või on kõiki ettepanekuid võimalik arvestada, antakse projekteerimistingimused ilma avalikul arutelul arutamiseta.

Info avaliku arutelu korraldamise kohta avaldatakse valla veebilehel.
Täiendav info tel 5196 6992.

Korralduse EELNÕU ja projekteerimistingimused