Projekteerimistingimuste avatud menetlused

4/15/21

Võhma-Reegoldi kergliiklustee I etapi projekteerimistingimuste avalik menetlus

Põhja-Sakala Vallavalitsus teatab avatud menetlusest projekteerimistingimuste andmisel Võhma linnas ja  Võhmassaare külas kavandatava Võhma-Reegoldi kergliiklustee I etapi rajamiseks.

Kergliiklustee on plaanitud rajada riigimaanteest 24112 Jaska-Võhma lääne suunas ja kulgeb paralleelselt riigiteega.

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 16.04. - 26.04.2021 SIIN. Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu kohta kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid.

Kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada ajavahemikul 16.04. - 26.04.2021 kirjalikult aadressil pohjasakala@pohja-sakala.ee või Lembitu pst 42, 71502 Suure-Jaani linn, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond.

Täiendav info ja küsimused: Marion Kütt maa- ja teedespetsialist, marion.kytt@pohja-sakala.ee, tel 5566 0160. 

Korralduse lisa 1 projekteerimistingimused

Asendiplaan