Jäätmekava avalik väljapanek ja avalikud arutelud

Hea vallarahvas!

Olete oodatud kaasa rääkima oma kodukoha jäätmekorralduses.

Põhja-Sakala vallavolikogu otsustas 14. mail 2024 kiita heaks Põhja-Sakala valla jäätmekava 2024–2029 projekti ja suunata see avalikule väljapanekule.

Jäätmekava on Põhja-Sakala valla jäätmekäitlust korraldav ja suunav dokument, mille eesmärk on määrata jäätmekäitluse arengusuunad, tegevused ja meetmed aastani 2029.

Jäätmekava EELNÕU on koostatud MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskuse poolt.

 Jäätmekava avalik väljapanek toimub 20.05.2024 – 02.06.2024.

Jäätmekavaga on võimalik tutvuda Põhja-Sakala vallamajas, Võhma teenuskeskuses, Põhja-Sakala Raamatukogu haruraamatukogudes ja valla kodulehel.

Asjast huvitatud isikutel on kuni 2. juunini 2024 õigus esitada jäätmekava eelnõu kohta ettepanekuid ja vastuväiteid kirjalikult Põhja-Sakala Vallavalitsusele aadressil Lembitu pst 42, Suure-Jaani või e-postiga .

 Pärast avalikku väljapanekut toimuvad jäätmekava avalikud arutelud:
       • teisipäeval, 4. juunil Suure-Jaani kultuurimaja saalis,
       • neljapäeval, 6. juunil Võhma Vaba Aja Keskuses,
       • esmaspäeval, 10. juunil Kõpu põhikoolis ja
       • kolmapäeval, 12. juunil Kõo ringtalli saalis.
      ! Kõik kohtumised algavad kell 17.30.

Ootame Sind osalema!

Lisainfo: keskkonnaspetsialist Marleen Linder, tel 5871 8700, e-post .