Elamumajandus

   Ühinenud omavalitsusüksuste õigusaktid kehtivad kuni Valla õigusaktide kehtestamiseni selle omavalitsusüksuse territooriumil, kus nad ühinemiseni kehtisid juhul, kui nad ei ole vastuolus Lepinguga.
        Alus: Ühinemislepingu p 11

Munitsipaaleluruumide üüri piirmäära kehtestamine:

Alates 1. jaanuarist 2018 majandatakse kõiki korteriomandite kaasomandi osi korteriühistu vormis. Kõik korteriühistud on kantud korteriühistute registrisse.

Vaata lisaks Justiitsministeeriumi lehelt.

Korteriühistutele 2018. aastal toetuse andmise kord