Eluruumi tagamise teenus

Eluruumi tagamise teenus on inimesele või perekonnale, kes ei ole võimelised oma sotsiaalmajanduslikust olukorrast tingituna enda vajadustele vastavat eluaset ostma või vabaturult üürima. Muudes aspektides on aga võimelised iseseisvalt toime tulema, näiteks tasuma eluruumi kasutamisega seotud kulude eest, taotledes vajaduse korral toimetulekutoetust. Võimaluse korral tagab kohalik omavalitsus teenuse raames KOV omanduses oleva eluruumi või kasutab vabaüürituru pakutavaid võimalusi, näiteks üürides vabaturult korteri ja vahendades seda eluruumi vajajale. Kui inimene või perekond on ise võimeline jooksvalt eluruumi üüri eest tasuma, kuid tal puuduvad vahendid esimese sissemakse tegemiseks, võib kohalik omavalitsus toetada esmase üüri sissemaksega.

Eluruumi vajaduse korral tuleks ühendust võtta Põhja-Sakala valla sotsiaaltöötajaga, kes saab anda juba täpsemad juhised, mida eluruumi saamiseks teha ning temaga koos saab kokkulepitud ajal minna eluruumi ka vaatama. Avalduse eluruumi saamiseks saab samuti esitada sotsiaaltöötajale.
 

Eluruumi tagamise teenuse taotlus
 

Kui tekkis huvi ja soovid rohkem infot saada, kontaktid:

Suure-Jaani piirkonna sotsiaaltööspetsialistid Maie Käba ja Ülle Udras, telefon 435 5438; Maie Käba telefon 5911 0295, e-post: maie.kaba@pohja-sakala.ee; Ülle Udras telefon 5332 5100, e-post: ylle.udras@pohja-sakala.ee
Võhma piirkonna sotsiaaltööspetsialist Olga Laanepuu, telefon 437 7062; 5669 5308, e-post: olga.laanepuu@pohja-sakala.ee

 

Sotsiaalhoolekandelise abi osutamise kord

Põhja-Sakala vallas eluruumi tagamise teenuse osutamisel eluruumi kasutamise tasu (üüri) piirmäära kehtestamine