Tähelepanu, ettevõtjad!

Hea Põhja-Sakala valla ettevõtja!
Anna meile teada, kus sul on puudu abikätest!
Eesti Vabariigi Valitsuse kehtestatud eriolukorra tingimustes on nii mõndagi ettevõtet tabanud töökäte puudus, kuid samas on pidanud teised oma töötajaid koondama.
Kui Sinu ettevõttel (põllumajanduses, talus jm) on töökäte puudus, siis anna sellest meile teada (lisa palun kindlasti, millise töö tegijat ootad). Oleme abiks info vahendamisel valla sotsiaalmeedia kanalites ning otse tööotsijaga.

Kontakt
Eveli Lilleoja
Sotsiaalosakonna juhataja
eveli.lilleoja@pohja-sakala.ee

 

Põhja-Sakala valla ettevõtted

5/20/21

Väljavõte äriregistri avaandmetest (seisuga 08.01.2020):

Nimetus Likvideerimisel Registrisse kantud Pankrotis Kokku
L R N
Ettevõtja 23 913 1 937
Kohaliku omavalitsuse asutus 0 33 0 33
MTÜ 3 123 0 126
SA 0 1 0 1
Kokku äriregistris 26 1070 1 1097

 

Tegevusalad (andmed teatmik.ee baasil 20.05.2021 seisuga) Juriidilisi isikuid
Põhja-Sakala valla ettevõtted 1266
neist tegelevad alljärgnevate tegevusaladega:  
põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük 365
töötlev tööstus 113
elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine 6
veevarustus; kanalisatsioon; jäätme- ja saastekäitlus 11
ehitus 161
hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont 133
veondus ja laondus 66
majutus ja toitlustus 33
info ja side 30
finants- ja kindlustustegevus 8
kinnisvaraalane tegevus 79
kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus 104
haldus- ja abitegevused 104
avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus 1
haridus 12
tervishoid ja sotsiaalhoolekanne 11
kunst, meelelahutus ja vaba aeg 101
muud teenindavad tegevused 139