Hanked

  HANKEPLAAN 2020
Alus: Põhja-Sakala Vallavalitsuse 25.03.2020 korraldus nr 179
         Hankeplaani täiendatud: hankeplaani lisatud hange järjekorranumbriga 14:
1. hanke nimetus: Vastemõisa – Vaalamäe kergliiklustee projekteerimine;
2. planeeritav menetluse liik: Teenus/LH;
3. hanke tehnilise kirjelduse koostaja: Kalev Mitt;
4. hankelepingu eeldatav maksumus KM–ta: 50 000 eurot;
5. hanke eeldatav väljakuulutamise aeg: IV kvartal
6. hankelepingu eeldatav täitmise tähtaeg: 2021. a I kvartal;
7. rahastamise allikas: KOV
Alus: Põhja-Sakala Vallavalitsuse 29.09.2020 korraldus nr 576
 
Põhja-Sakala valla asutuste Riiklikus Riigihangete Registris avaldatud riigihangete hanketeadete vaatamiseks minge e-riigihangete keskkonda
 
Vajaliku päringu teostamiseks:
  • sisestage "Hankija" väljale nimetus 'põhja-sakala'.
  • kui on soov otsida kõiki vallas läbiviidud hankeid, valige "Hanke seisund" väljalt '---' (automaatselt annab lahtrisse valiku 'alustatud').
  • sisestage "Avaldatud" alguskuupäeva väljale vastav kuupäev, mis ajast avaldatud hankeid soovite leida.
Lõpuks klikk nupul "Otsi".
 
Leidnud otsitava hanke, klikk rea lõpus olevale nn "pliiatsile" ehk nupule "Ava", kus on leitavad hanke üldandmed, hankedokumendid jms.
 
article-author: ANGELA HÄRM