Haridus- ja kultuurikomisjon

Haridus- ja kultuurikomisjoni tegevusvaldkondadeks on haridus, noorsootöö, huvitegevus, kultuur, sport, vaba aeg, kodanikuühendused, külaliikumine.

Alus: Põhja-Sakala Vallavolikogu 18.11.2021 otsus nr 12 "Põhja-Sakala Vallavolikogu alatiste komisjonide moodustamine"
 

Komisjoni koosseis:

esimees Aivar Paas
aseesimees Sergei Vassiljev
liikmed: Marko Aatonen, Jüri Hansen, Toomas Henk, Hermann Kalmus, Geit Kundla, Ilmar Roosioks

Alus: Põhja-Sakala Vallavolikogu 18.11.2021 otsus nr 14 "Põhja-Sakala Vallavolikogu alatiste komisjonide koosseisu kinnitamine"
 

Komisjoni koosolekud:

19. jaanuaril kell 16 Põhja-Sakala vallamaja 3. korruse saalis

Päevakord:

1. Põhja-Sakala valla noortevolikogu põhimäärus, eelnõu 1-4/36 (Marlen Silm).
2. Munitsipaalkoolide hoolekogudesse esindaja nimetamine, eelnõu 1-4/38 (Kadri Linder).
3. Muusikakooli idee tutvustamine (Erki Sepp, Evald Sepp).
4. Spordiga ja kultuuriga seotud päevateemade arutelu (avatud mikrofon).
----------

7. detsembril kell 16 Põhja-Sakala vallamaja 2. korruse saalis

Päevakord:

1. Tutvumine ja tuleviku koostöö arutelu.
2. Volikogu eelnõude arutelu ja seisukoha võtmine.
3. Spordirahva koosolekule komisjoni seisukoha kujundamine valla spordielu juhtimise kohta.