Huvikoolid

Tallinna 24, Suure-Jaani, Põhja-Sakala vald, 71502 Viljandimaa
tel 437 2051; e-post: kool@sjg.edu.ee
Direktor: Aivar Jaeski
tel 506 0783; e-post: direktor@sjg.edu.ee 
 

Hoolekogu koosseis: gümnaasiumi õpetajate esindaja: Rihet Aver; huvikooli õpetajate esindaja: Erki Sepp; gümnaasiumi lapsevanemate esindajad: Hevel Sarv, Heleri Elmaste, Janika Valvik, Liia Pilt; huvikooli lapsevanemate esindajad: Vahur Vingisaar, Reiko Süllaõpilaste esindaja: Kärolin Korotkov; kooli pidaja esindaja: abivallavanem Kaie Toobal

Alus: Põhja-Sakala Vallavalitsuse 08.11.2023 korraldus nr 901 "Suure-Jaani Gümnaasiumi hoolekogu koosseisu kinnitamine"

 Suure-Jaani Gümnaasiumi huvikooli teenuste hinnad (muudetud Põhja-Sakala Vallavalitsuse 30.01.2024 korraldusega nr 73 "Põhja-Sakala Vallavalitsuse korralduste nr 256 "Võhma Muusikakooli teenuste hinnad" ja nr 257 "Suure-Jaani Gümnaasiumi huvikooli teenuste hinnad" muutmine"


Suure-Jaani Gümnaasiumi Huvikooli all tegutseb

Suure-Jaani Muusikakool
Lembitu pst 42, Suure-Jaani, Põhja-Sakala vald, 71502 Viljandimaa
e-post: erki.sepp@gmail.com
Facebooki lehekülg: Suure-Jaani Muusikakool

 

Registrikood: 75034554
Veski 12, Võhma, Põhja-Sakala vald, 70602 Viljandimaa
e-post: kristel@kool.vohma.ee
Direktor Kristel Vahtra
Facebooki lehekülg: Võhma muusikakool
 
Hoolekogu koosseis:  kooli pidaja esindaja: abivallavanem Kaie Toobal; vanemate esindajad: Ly Aasaküla, Astrid Valo; õpetajate esindajad: Kristi Oolo, Maarika Reimand
 
 Võhma Muusikakooli teenuste hinnad (muudetud Põhja-Sakala Vallavalitsuse 30.01.2024 korraldusega nr 73 "Põhja-Sakala Vallavalitsuse korralduste nr 256 "Võhma Muusikakooli teenuste hinnad" ja nr 257 "Suure-Jaani Gümnaasiumi huvikooli teenuste hinnad" muutmine"