Jäätmete kogumissüsteemid

Jäätmete kogumine on jäätmete kokkukorjamine ja sortimine nende edasise veo või tekkekohas taaskasutamise või kõrvaldamise eesmärgil. Kogumissüsteemide toimimise aluseks on inimeste teadlik osavõtt sorteerimisest. Jäätmete sortimine on kohustuslik kõigile.

Jäätmejaamad:

Suure-Jaani jäätmejaam on detailplaneeringu ja projekti alusel rajatud ning tehniliselt varustatud jäätmekäitluskoht, kuhu on paigutatud taaskasutatavate jäätmete kogumiseks ja esmaseks töötlemiseks kogumismahutid, sh ohtlike jäätmete kogumismahutid. Suure-Jaani jäätmejaam asub Pärakülas aadressil Pärnu tänav 35.

Võhma jäätmejaam asub aadressil Kirsi tänav 3.

 

Keskkonnajaamad:

Olustvere keskkonnajaam on kogumispunkt, kuhu on paigutatud konteinerid kodumajapidamistes sorditud taaskasutatavate jäätmete kogumiseks.

Kõo keskkonnajaam asub Kõo külas (Põltsamaa–Tartu maantee ääres Kõo bussipeatuse taga).

 Kõo ja Olustvere keskkonnajaamad on suletud!

Kõpu piirkonnale lähim jäätmejaam on Viljandi jäätmejaam, mis asub Pärnu mnt 36, Viljandi.