Jahindus

Jahinduse eesmärk on hoida ulukite arvukust mõistlikes piirides.

Jahipiirkonnad

Jahipiirkonnad moodustatakse keskkonnaministri määrusega ja antakse kasutusse jahipiirkonna kasutusõigusloaga asukohajärgse Keskkonnaameti poolt. Jahipiirkonna kasutusõigusluba kehtib 10 aasta.

Jahipiirkondi kasutavate jahiseltside kontaktinfo on leitav Eesti Jahimeeste Seltsi veebilehelt.

Jahipidamisõigus

Inimesel tekib õigus jahti pidada siis, kui tal on olemas kehtivad jahipidamisõigust tõendavad dokumendid ning ta on tasunud jahipidamisõiguse tasu.

Alates 1. juunist 2013 on kõigil jahti pidada soovivatel jahimeestel (k.a Eestis jahtipidavad välisriigi kodanikud) seadusest tulenev kohustus tasuda jahipidamisõiguse tasu, mille suuruseks on 10 eurot.

Olulised viited