Külade ja kogukondade ümarlaud

Põhja-Sakala valla külade ja kogukondade ümarlaud on valla külade ja kogukondade esinduskogu, mis tegutseb Põhja-Sakala Vallavolikogu juures.

Ümarlaud koosneb vallas tegutsevate külade ja kogukondade ühenduste esindajatest. Külade ja kogukondade ühendus on vallas tegutsev ühendus, mille tegevus on suunatud Põhja-Sakala valla külaelu ja kogukondliku tegevuse edendamisele ning arengule kaasaaitamisele.


Ümarlaua esimees:

Tiiu Umal, Ivaski ja Lemmakõnnu külaselts "Rukkilill"
tiiu.umal@gmail.com


Ümarlaua esimehe asetäitjad:

Maia Orav, MTÜ Koksvere Maanaiste Selts

Kätrin Hanschmidt, Supsi ja Seruküla külaselts; MTÜ Kõpu Naisselts

Külade ja kogukondade ümarlaua koosolekute protokollid