Kultuuri- ja rahvamajad

PÕHJA-SAKALA KULTUURIKESKUS

 
Registrikood: 75025472
Ilmatari 9, Suure-Jaani, Põhja-Sakala vald, 71503 Viljandimaa
e-post: kultuurikeskus@pohja-sakala.ee  
Direktor Aire Levand, tel 5332 1335, e-post: aire.levand@pohja-sakala.ee
Facebooki lehekülg: Põhja-Sakala Kultuurikeskus
 
 
 
Põhja-Sakala Kultuurikeskuse teenuste hinnad (iga struktuuriüksuse hinnakiri on siin lehel ⬇️ eraldi välja toodud ka vastava struktuuriüksuse nime all )
 

STRUKTUURIÜKSUSED:

Paala Rahvamaja
Keskuse tn 4, Reegoldi küla, Põhja-Sakala vald, 70401 Viljandimaa
telefon: 437 9319
e-post: kul.paala@suure-jaani.ee
 
 
Pilistvere Rahvamaja
Rahvamaja, Pilistvere küla, Põhja-Sakala vald, 70502 Viljandi maakond
telefon: 435 9834, 5301 2279
e-post: kultuur@koo.ee
kultuuritöötaja Silvi Rohesalu
Facebooki lehekülg: Pilistvere rahvamaja
 
 
Suure-Jaani Kultuurimaja
Ilmatari 9, Suure-Jaani, Põhja-Sakala vald, 71503 Viljandimaa
telefon: 437 1386, 5332 1335
e-post: rk.suure-jaani@suure-jaani.ee
Facebooki lehekülg: Suure-Jaani Kultuurimaja
 
Suure-Jaani kultuurimaja kitarriringi teenuse hind
 
Sürgavere Kultuurimaja
Sürgavere tee 11, Sürgavere küla, Põhja-Sakala vald, 71401 Viljandimaa
telefon: 437 5343
e-post: kul.syrgavere@suure-jaani.ee
 
Vastemõisa Rahvamaja
Vastemõisa küla, Põhja-Sakala vald, 71301 Viljandimaa
telefon: 439 7390
e-post: kul.vastemoisa@suure-jaani.ee
Facebooki lehekülg: Vastemõisa rahvamaja
 
 
Võhma Vaba Aja Keskus
Kauba 1, Võhma, Põhja-Sakala vald, 70603 Viljandimaa
tel 437 7253
e-post: vak@vohma.ee 
kultuuritöötaja Sirje Fedjuk; e-post: sirje.fedjuk@pohja-sakala.ee
noorsootöötaja Mirjam Jaanup; e-post: noored@vohma.ee
Facebooki lehekülg: Võhma Vaba Aja Keskus