Seenioride ümarlaud

Põhja-Sakala valla seenioride ümarlaud on valla eakate esinduskogu, mis tegutseb Põhja-Sakala vallavolikogu juures.

Ümarlaud koosneb vallas tegutsevate eakate ühenduste esindajatest. Eakate ühendus on vallas tegutsev ühendus, mis koondab vanemaealisi isikuid, esindab neid ja kaitseb nende huvisid, osutab abi hoolekande arendamisel, sotsiaalse turvalisuse tagamisel ja seltsitegevusel.

 

Ümarlaua esimees:
Viive Lehtla
viive.lehtla@gmail.com
 

Ümarlaua esimehe asetäitja:

Tiina Leis 

Seenioride ümarlaua koosolekute protokollid