Soojusmajandus

Kaugküttepiirkonnad Põhja-Sakala vallas

Põhja-Sakala valla haldusterritooriumil reguleerib soojuse tootmise, jaotamise ja müügiga seonduvaid tegevusi, määrab kaugküttepiirkondade piirid ning kaugküttevõrguga liitumise ja võrgust eraldumise tingimused ja korra:

Põhja-Sakala vallas on neli kaugküttepiirkonda:

Soojusenergia hind kaugküttepiirkonnas

Vastavalt Kaugkütteseaduse § 9 lõikele 4 võivad soojusettevõtjad müüa soojust hinnaga, mis ei ületa Konkurentsiametiga kooskõlastatud piirhinda. Kooskõlastatud piirhinnad on avaldatud Konkurentsiameti koduleheküljel  ja kehtivad soojuse müügihinnad AS Põhja-Sakala Haldus kodulehel.

Kaugküttepiirkondades kehtivad soojuse müügihinnad eur/Mwh (hinnad sisaldavad käibemaksu):
  • Olustvere 75,77
  • Suure-Jaani 84,00
  • Sürgavere 96,00
  • Võhma 78,26

Soojusmajanduse arengukava

Kohaliku omavalitsuse soojusmajanduse arengukavaga on määratletud kaugküttepiirkondade arenguvisioon ja -suunad soojusenergia tootmisel, jagamisel ja kasutamisel, et tagada läbi planeeritud tegevuste  elanikkonnale soojusenergia varustuskindlus majanduslikult mõistliku ja vastuvõetava hinnaga.

Suure-Jaani valla Suure-Jaani, Olustvere ja Sürgavere kaugküttepiirkonna soojamajanduse arengukava aastateks 2016–2025

Võhma linna soojusmajanduse arengukava aastateks 2016–2025