Sotsiaalkomisjon

Sotsiaalkomisjoni tegevusvaldkondadeks on sotsiaalhoolekanne, tervishoid, ravikindlustus, lastekaitse, turvalisus.

Alus: Põhja-Sakala Vallavolikogu 18.11.2021 otsus nr 12 "Põhja-Sakala Vallavolikogu alatiste komisjonide moodustamine"
 

Komisjoni koosseis:

esimees Eve Soopa
aseesimees Viive Lehtla
liikmed: Siim Avi, Kersti Jõgi, Kuldar Keres, Mait Rand, Romeo Mukk, Aleksander Pukman, Reiko Sülla

Alus: Põhja-Sakala Vallavolikogu 28.10.2022 otsus nr 96 "Põhja-Sakala Vallavolikogu alatiste komisjonide koosseisu muutmine"
          Põhja-Sakala Vallavolikogu 15.12.2022 otsus nr 112 "Põhja-Sakala Vallavolikogu alatise sotsiaalkomisjoni koosseisu muutmine"
 

Sotsiaalkomisjoni protokollid

Komisjoni koosolekud:

8. detsembril kell 17 Põhja-Sakala vallamaja 2. korruse saalis

15. novembril kell 17 kohvikus Arturi Juures

19. oktoobril kell 15 Põhja-Sakala vallamaja 3. korruse saalis

21. juunil kell 16 Põhja-Sakala vallamaja 2. korruse saalis

20. aprillil kell 15.30 Põhja-Sakala vallamaja 2. korruse saalis

22. märtsil kell 16 Võhmas

17. veebruaril kell 15 Põhja-Sakala vallamaja 2. korruse saalis

2. veebruaril kell 15 Suure-Jaani kooli aulas

18. jaanuaril kell 16 Põhja-Sakala vallamaja 3. korruse saalis

8. detsembril kell 16 Põhja-Sakala vallamaja 3. korruse saalis