Sotsiaaltransporditeenus

Sotsiaaltransporditeenus on inimesele, kes vajab töötamiseks, õppimiseks või avalike teenuste kasutamiseks transporti, kuid kelle erivajadus takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist.

Sotsiaalhoolekandelise abi osutamise korra § 33 reguleerib sotsiaaltransporditeenuse korraldamist vallas.

Teenust korraldatakse juhuveona abivajaja suulise või kirjaliku taotluse alusel. Teenuse taotluses tuleb esitada sotsiaaltransporditeenuse vajaduse aeg ja sihtkoht või marsruut.

 Taotlus esitatakse vähemalt viis tööpäeva enne soovitud sõiduaega.
 Sotsiaaltranspordi saamiseks pöörduda oma piirkonna sotsiaaltöötaja poole.

Sotsiaaltransporditeenus on tasuline. Inimese omaosalus on 0,30 eurot kilomeeter.

Alus: Põhja-Sakala Vallavalitsuse 24.05.2022 korraldus nr 323

Teenuse osutamisel mitmele isikule samaaegselt jagatakse teenuse hind isikute vahel pooleks ning igaüks maksab poole kehtestatud hinnast, v.a kindlaks määratud asukohasisesed sõidud.

Sotsiaaltranspordi hinnad lähtuvalt sõidu lähte- ja sihtkohast:

Lähtekoht

Sihtkoht

Hind eurodes

Suure-Jaani

Viljandi

16

Kõpu

Viljandi

12

Võhma

Viljandi

19

Kõo

Viljandi

25

Vastemõisa

Viljandi

8

Olustvere

Viljandi

14

Sürgavere

Viljandi

12
     

Suure-Jaani

Tartu

59

Kõpu

Tartu

57

Võhma

Tartu

51

Kõo, Pilistvere

Tartu

45

Koksvere

Tartu

48

Olustvere

Tartu

56

Vastemõisa

Tartu

54

Sürgavere

Tartu

56
     

Reegoldi

Suure-Jaani

5
Kõpu Suure-Jaani 18
Võhma Suure-Jaani 8

Kõo, Koksvere, Pilistvere

Põltsamaa

10

Võhma

Põltsamaa

16

Kõo

Võhma

6
     

Võhma linn, Suure-Jaani linn, Kõpu alevik,
Olustvere alevik, Vastemõisa küla

sisene sõit

5