Teabenõude esitamine

Teabenõude vorm

1. Teabenõudja andmed

This field is mandatory.

Palun sisesta korrektne e-posti aadress

2. Teabenõude sisu

This field is mandatory.

Palume tähele panna, et mitte iga pöördumine ei ole teabenõue. Teabenõudega küsitakse asutuses juba olemas olevat teavet (nt dokumenti või väljavõtet). Teabenõudele vastatakse 5 tööpäeva jooksul. Kui küsite asutuse hinnangut või nõu, juhite tähelepanu puudustele või soovite mingi toimingu tegemist, siis see ei ole teabenõue. Sel juhul on vastamise tähtaeg pikem.

3. Vali tagasiside kanal

This field is mandatory.

4. Info saatmine

Enne teabenõude saatmist loe see veelkord üle ja veendu, et kõik on õige.