Liikluspiirangute info

3/15/24

Vältimaks teede kahjustamist kehtestas Põhja-Sakala vallavalitsus alates 1. märtsist 2024 Põhja-Sakala valla haldusterritooriumil avalikult kasutatavatel kohalikel teedel ajutise liikluspiirangu sõidukitele, mille registrimass ületab 8 tonni. Liikluspiirang kehtib kuni seda muutva korralduse vastuvõtmiseni.

Liikluspiirang ei kehti ühissõidukitele, pääste- ja eriteenistuse sõidukitele, prügiautodele, vallavalitsuse sõidukitele.

Piiranguga teedele on paigaldatud massipiirangut tähistavad liiklusmärgid. Nendel teedel on suurema registrimassiga sõidukitel lubatud liigelda vaid vallavalitsuse vastava eriloa alusel.

Teave liikluspiirangute kohta on leitav Transpordiameti liiklusinfo veebirakenduses Tark Tee.


Lisainfo: Tiiu Umal, teedespetsialist
tel 5342 0340; e-post: .

Transpordiameti info

1/29/24
 

Riigiteede hooldus Viljandi maakonnas:

Põhja-Sakala vallas olevaid riigiteid haldab Transpordiamet. Transpordiameti korrashoiu projektijuht on Taavi Umal, tel 5382 2178, e-post: taavi.umal@transpordiamet.ee.

Transpordiameti halduses olevaid riigiteid hooldab Viljandi maakonnas EKT Teed OÜ.

 
Helista riigiinfo telefonile 1247, kui märkad, et:
 1. teel on liiklustakistus;
 2. tee on määrdunud (sõnnik, muld, liiv jms);
 3. liiklusõnnetuse tagajärjel on teel praht;
 4. teel on liiklusohtlikud augud;
 5. kruusatee on halvas seisukorras;
 6. tee on üleujutatud;
 7. teel on libe või lumme tuisanud;
 8. teel on lahtised kivid või killustik;
 9. liiklusmärk on katki, puudu või eksitav;
 10. teele on langenud puid; teel on loomakorjus;
 11. teel on muu liiklusele ohtu põhjustada võiv olukord.

Riigiinfo telefonile 1247 helistamine on tasuta kõikidest Eesti võrkudest helistades.