Puuetega inimeste tasuta hambaravi Viljandi maakonnas

Haigekassa tasuta hambaravi võimalused füüsiliste ja vaimsete puuetega inimestele, kes ise ei suuda oma suuhügieeni eest hoolt kanda. Nende inimeste hambaravi eest tasub haigekassa kogu ulatuses ehk hambaid saab tasuta ravida kogu elu. 

Tasuta  hambaravi ei saa kõik puuetega inimesed. Nimelt on seatud kindlad kriteeriumid, millele inimese terviseseisund peab vastama, et ta saaks tasuta hambaravi.

Mis tingimustel saab tasuta hambaravi?

Eriarsti või perearsti otsusega saavad tasuta hambaravi need puuetega inimesed, kes ei suuda ise oma suuhügieeni eest hoolt kanda ja seda ka mitte kõrvalisel juhendamisel. Nende hulka kuuluvad näiteks inimesed, kellel on sügav vaimupuue, intellektipuue, dementsus, autismi spektri häire või muud psüühilised kõrvalekalded. Samuti need, kes on halvatud, ilma käteta või haigustega, millega kaasnevad käte liigutushäired (nt parkinsoni tõbi, raskekujuline tantstõbi).

Vajadusel määrab raviarst (mitte hambaarst) inimesele õiguse tasuta hambaraviks, sh narkoosis tehtavaks hambaraviks, ja teeb tervise infosüsteemi vajaliku märkme. Sealt jõuab info ka riigiportaali eesti.ee. Kui patsiendil on riigiportaalis nähtav eluaegse hambaravi vajadus, võib vastuvõtuaja broneerimiseks pöörduda hambaarsti poole.

Tähele tuleb panna seda, et tasuta vastuvõtuaja saab broneerida vaid selle hambaarsti juurde, kellel on haigekassaga leping ja kes pakub hambaravi puuetega inimestele. Haigekassa lepinguga hambaarstide kontaktid leiab haigekassa kodulehelt.

Mida silmas pidada vastuvõtuaja broneerimisel?

Puuetega inimesele hambaarsti juurde aega broneerides tuleb silmas pidada mitmeid asjaolusid. Helistaja peab olema valmis jagama infot puudega inimese seisundi kohta. Näiteks tuleb hambaarstile teada anda, kas inimene on võimeline hambaarstitooli istuma, ise suud avama ja kas ta saab aru arsti jutust. Arsti tasub teavitada ka sellest, mis puudega inimest ärritab ja rahustab. 

Kindlasti tuleb välja tuua, millal inimene viimati hambaarsti juures käis ja millised on olnud eelnevad kogemused. Näiteks ei saa lamavat inimest tavalises hambaravi kabinetis reeglina ravida ja seda tuleb teha hoopis haiglas.

Puuetega inimese abistajal tasuks hambaarsti vastuvõtule kaasa tulla, et ta saaks vajadusel arstiga suhelda ja oma inimest toetada ja aidata.

Puuetega inimeste hambaravi Viljandi maakonnas 

Viljandi maakonnas pakuvad puuetega inimestele tasuta hambaravi praegu seitse kliinikut kümnes erinevas asukohas. Puuetega inimesed saavad näidustuse ja saatekirja alusel Viljandis ka narkoosis hambaravi teenust Dr Aino Rulli hambakliinikus. Kõik Viljandi maakonna kliinikud, kes osutavad puuetega inimestele haigekassa toel tasuta hambaravi, leiab haigekassa kaardilt.

Juhul kui puuetega inimese kliinikusse toimetamiseks on vaja kasutada invatransporti, siis tuleks ühendust võtta kohaliku vallavalitsuse sotsiaaltöötajaga, kes aitab seda organiseerida.

Puuetega inimeste hambaravi Viljandi maakonnas 

Hambakliinik

Vastuvõtu kontaktid

Märkused

Blendent OÜ

Posti 52f, Mustla

Tel: 436 6326

Ratastooliga ligipääs olemas

 

Dentes A&E OÜ

Tallinna tn 4, Viljandi

Tel: 433 3310

Järve 1, Abja-Paluoja

Tel: 436 0130

Pärnu 4, Suure-Jaani

Tel: 433 3310

Ratastooliga ligipääs olemas

 

Dr Rosma ja Dr Soome Hambaravi OÜ

Riia mnt 55-44, Viljandi

Tel: 433 8531

Ratastooliga ligipääsu ei ole

Lea Kuldmäe Hambaravi OÜ

Kalevi 2-17, Võhma

Tel: 437 7358

Ratastooliga ligipääsu ei ole

Valentina Voormansik FIE

Tallinna 24, Suure-Jaani

Tel: 437 2115

Ratastooliga ligipääsu ei ole

Ortodontiakliinik OÜ

A. Maramaa pst. 5, Viljandi

Tel: 5855 6566

Ratastooliga ligipääs olemas

 

Uku Hambaravi OÜ

Tallinna 41, Viljandi

Kooli 1, Karksi-Nuia

Tel: 436 6060

Ratastooliga ligipääs olemas

 

Viljandi Hambakliinik AS

Jakobsoni 13, Viljandi

Tel: 433 3577

Ratastooliga ligipääs olemas

 

Dr Aino Rulli Hambaravi OÜ

Turu 8/10, Viljandi

Tel: 433 3510

Osutab puuetega inimestele narkoosis hambaravi (näidustuse ja saatekirja alusel).

Ratastooliga ligipääs olemas.

Sotsiaaltransport Põhja-Sakala vallas

Kontakt

Tel: 435 5438; tel 502 8544, e-post: maie.kaba@pohja-sakala.ee ;

Tel 5332 5100, e-post: ylle.udras@pohja-sakala.ee

Tel: 437 7062; 5669 5308, e-post: olga.laanepuu@pohja-sakala.ee

 

Kaugtõlke teenus

Tasuta kaugtõlketeenus on mõeldud tööealistele kuulmislangusega (peamiselt kurtidele) inimestele, kellele on määratud vähenenud töövõime (vana süsteemi järgi töövõimetus).

Kaugtõlge on mõeldud eelkõige kurtidele, kes vajavad viipekeeletõlgi abi. Kaugtõlketeenust osutatakse Skype'i kaudu.

Kaugtõlke teenuse kasutamiseks saab ühendust võtta kaugtõlke teenuse pakkujaga, helistades Skype kontaktil „kaugtõlge" (Skype kasutaja: kaugtolge@outlook.com).

 Viipekeele kaugtõlketeenus kättesaadav E–R 9–18 ja L, P 10–16.
    E, K, R kell 11-15 töötavad kaks tõlki samal ajal, ehk on avatud paralleelliin.

Loe täpsemalt Sotsiaalkindlustusameti lehelt.