Tööpakkumised

Täitmata ametikohad vallavalitsuses ja hallatavates asutustes:

---------

Kõpu Põhikool pakub uuel õppeaastal tööd:

 • logopeed/eripedagoogile (koormus kokku 0,5 ametikohta)

Avaldus, CV ja ametikoha kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad saata aadressil Kõpu Põhikool, Suure-Kõpu mõis, 71012 Viljandimaa või digiallkirjastatult e-posti aadressil kopupohikool@gmail.com.

Lisainfo tel 439 666.

(tagasi üles)

----------

Lahmuse Kool kuulutab välja avaliku konkursi järgmiste ametikohtade täitmiseks:

 • logopeed (0,5 ametikohta)

Tööle asumise aeg esimesel võimalusel.

Sooviavaldus, CV, motivatsioonikiri ning haridust tõendavate dokumentide koopiad palume saata aadressil direktor@lahmuse.edu.ee.

Täiendav info telefonidel 437 1293 või 5592 3748, 513 2773.

(tagasi üles)

----------

Olustvere põhikool ootab oma kollektiiviga liituma

 • eesti keele ja kirjanduse õpetajat (1,0 kohta)
 • vene keele õpetajat (0,5 kohta)

Ootame:

 • kvalifikatsiooninõuetele vastamist (haridus võib olla omandamisel);
 • õpilasekeskse õpikeskkonna loomisoskust, mille keskpunktis on laps oma individuaalsete võimete ja vajadustega;
 • koostööoskust lastevanemate ja kolleegidega.

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid (avaldus, CV, motivatsioonikiri, haridust ja isikut tõendavate dokumentide koopiad) palume esitada digiallkirjastatult e-posti aadressil opk@olustverepk.edu.ee.

Lisainfo tel 512 1637 direktor Liivi Lindemann.
 

Olustvere põhikool ootab oma kollektiiviga liituma

 • eripedagoogi (0,5 kohta)
 • sotsiaalpedagoogi (0,5 kohta)

Oled sobiv kandidaat, kui Sa

 • vastad kvalifikatsiooninõuetele (haridus võib olla omandamisel);
 • lood õpikeskkonna, mille keskpunktis on õpilaneoma individuaalsete võimete ja vajadustega;
 • teed koostööd lastevanemate ja kolleegidega.

Tööle asumine kokkuleppel.

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid (avaldus, CV, motivatsioonikiri, erialast haridust tõendavate dokumentide koopiad) palume esitada digiallkirjastatult e-posti aadressil opk@olustverepk.edu.ee.

Lisainfo telefonil 512 1637 direktor Liivi Lindemann.

(tagasi üles)

----------

Suure-Jaani Kool otsib

 • majahoidja-kojameest Sürgavere tegutsemiskohta

Tööülesanded: Majaümbruse korrashoid.
Hoonete ümbruse heakorrastamine ja korrashoidmine (prahi, prügi koristamine, lehtede riisumine jne). Kasutatavate teede ja platside, jalakäiguradade ja treppide puhastamine (talvetingimustes lumest puhastamine) ning neil libeduse ärahoidmiseks tehtavate tööde tegemine.

Suvel vajalike haljastustööde tegemine ning muud asutuse väliskujundusega seotud tööd ja tegemised.

Tööle asumine esimesel võimalusel.

Sooviavaldus ja CV palume saata 17. septembriks 2023 aadressile kandideerimine@sjk.edu.ee.

Lisainfo: haldusjuht Illar Pihlak, tel 506 4008.

(tagasi üles)

-----

Vastemõisa lasteaed Päevalill kuulutab välja konkursi

 • logopeedi ametikohale (0,3 ametikohta)

Tööle asumine kokkuleppel.

Avaldus, CV ja haridust tõendavad dokumendid palun saata e-posti aadressile la.vastemoisa@suure-jaani.ee.

Lisainfo tel 511 2592 Katrin Ronimois.

-----

Võhma lasteaed Mänguveski kuulutab välja konkursi

 • logopeed-eripedagoogi (1,0 ametikohta) ametikohale.

Tööle asumine esimesel võimalusel.

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid (avaldus, CV, haridust ja isikut tõendavate dokumentide koopiad) palume esitada digiallkirjastatult e-posti aadressil lasteaed@kool.vohma.ee.

Täpsem info tööülesannete kohta Kristel Vahtralt e-posti aadessil lasteaed@kool.vohma.ee või tel 5336 5819.

(tagasi üles)

-----

Võhma Kool ootab oma kollektiiviga liituma:

 • logopeedi (0,5 ak koolis, 0,5 ak lasteaias)
 • eripedagoogi (1,0 ak)

Omalt poolt pakume:

 • tööd kaasaegses õpikeskkonnas;
 • toetavaid ja sõbralikke kolleege;
 • erialaseid koolitusi;
 • koostöövõimalusi ümberkaudsete koolidega;
 • võimalust kasutada kooli sportimisvõimalusi.

Tööle asumise aeg 1. september 2023.

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid (avaldus, CV, motivatsioonikiri, haridust ja isikut tõendavate dokumentide koopiad) palume esitada digiallkirjastatult e-posti aadressil vkool@kool.vohma.ee.

Lisainfo: kristel@kool.vohma.ee (Kristel Vahtra).

(tagasi üles)

-----

Otsime tugiisikuid Põhja-Sakala valla haridusasutustesse

Tugiisikuteenuse eesmärk on abistada ja juhendada puudega last õpi- ja arendusprotsessis osalemisel, millega laps erivajadusest tulenevalt ise toime ei tule. Vajadusel on tugiisik lapsele täiskasvanud saatjaks, abistab ja motiveerib õppimisel, aitab suhtlemisel. Tugiisikuteenust osutatakse päevasel ajal lapse haridusasutuses ja vajadusel vaba aja sisustamiseks mõeldud keskkonnas (pikapäevarühm jms).

Sobid tööks hästi, kui Sinu omaduste hulka kuuluvad:

 • hea kohanemisvõime, paindlikkus ja kannatlikkus;
 • tolerantsus, heasüdamlikkus, tasakaalukus;
 • kohusetundlikkus, kokkulepetest ja tööaegadest kinnipidamine;
 • rõõmsameelsus ja positiivne ellusuhtumine.

Tugiisikuna töötamiseks on vajalik eesti keele oskus ning tugiisikukoolituse läbimise tunnistus.

Lisainfo: lastekaitsespetsialist Eva Kikas, e-post eva.kikas@pohja-sakala.ee, tel 5303 5720.

(tagasi üles)