Põhja-Sakala Vallavolikogu alatised komisjonid

Põhja-Sakala Vallavolikogu kuni 9-liikmelised alatised komisjonid:

haridus- ja kultuurikomisjonmille tegevusvaldkondadeks on haridus, noorsootöö, huvitegevus, kultuur, sport, vaba aeg, kodanikuühendused, külaliikumine;

eelarve- ja majanduskomisjon, mille tegevusvaldkondadeks on rahanduspoliitika, eelarve, varahaldus, valla areng, ettevõtlus, ruumiline planeerimine, ehitus, elamu- ja kommunaalmajandus, veevarustus ja kanalisatsioon, elekter, haljastus, maa-, teede- ja keskkonnakorraldus, heakord, jäätmemajandus, loodushoid, muinsuskaitse, maavarad, piirkondade areng, valda läbiv ühistransport;

sotsiaalkomisjon, mille tegevusvaldkondadeks on sotsiaalhoolekanne, tervishoid, ravikindlustus, lastekaitse, turvalisus.

Alus: Põhja-Sakala Vallavolikogu 18.11.2021 otsus nr 12 "Põhja-Sakala Vallavolikogu alatiste komisjonide moodustamine"

 

Revisjonikomisjon:

esimees 
aseesimees Arnold Pastak
liikmed: Margus Ojaste ja Taavi Umal

Alus: Põhja-Sakala Vallavolikogu 18.11.2021 otsus nr 15 "Põhja-Sakala Vallavolikogu alatise revisjonikomisjoni moodustamine"

Komisjoni 2021. aasta tööplaan

Komisjoni 2020. aasta tegevuse aruanne (vt volikogu 25.03.2021 istungi protokolli lisafail)

Komisjoni 2020. aasta tööplaan

Komisjoni 2019. aasta tegevuse aruanne (vt volikogu 30.01.2020 istungi protokolli lisafail)

Komisjoni 2019. aasta tööplaan

Komisjoni 2018. aasta tegevuse aruanne (vt volikogu 28.02.2019 istungi protokolli lisafail)

Komisjoni 2018. aasta tööplaan; tööplaani muutmine


Haridus- ja kultuurikomisjon:

esimees Aivar Paas
aseesimees Sergei Vassiljev
liikmed: Marko Aatonen, Jüri Hansen, Toomas Henk, Hermann Kalmus, Geit Kundla, Ilmar Roosioks

Alus: Põhja-Sakala Vallavolikogu 18.11.2021 otsus nr 14 "Põhja-Sakala Vallavolikogu alatiste komisjonide koosseisu kinnitamine"

Komisjoni 2018. aasta tööplaan
 

Eelarve- ja majanduskomisjon:

esimees Andrus Keerd
aseesimees Tõnis Riisk
liikmed: Tauno Härginen, Lembit Kruuse, Madis Randaru, Priit Toobal, Siret Tuurmaa, Taavi Umal

Alus: Põhja-Sakala Vallavolikogu 18.11.2021 otsus nr 14 "Põhja-Sakala Vallavolikogu alatiste komisjonide koosseisu kinnitamine"

Komisjoni 2021. aasta tööplaan

Komisjoni 2020. aasta tööplaan

Komisjoni 2019. aasta tööplaan

Komisjoni 2018. aasta tööplaan
 

Sotsiaalkomisjon:

esimees Tõnu Aavasalu
aseesimees Eve Soopa
liikmed: Kersti Jõgi, Edu Kuill, Viive Lehtla, Romeo Mukk, Eha Sepp, Elerin Tetsmann

Alus: Põhja-Sakala Vallavolikogu 18.11.2021 otsus nr 14 "Põhja-Sakala Vallavolikogu alatiste komisjonide koosseisu kinnitamine"

Komisjoni 2021. aasta tööplaan

Komisjoni 2020. aasta tööplaan

Komisjoni 2019. aasta tööplaan

Komisjoni 2018. aasta tööplaan

 

Piirkondliku arengu komisjon:

Komisjoni 2021. aasta tööplaan

Komisjoni 2020. aasta tööplaan

Komisjoni 2019. aasta tööplaan

Komisjoni 2018. aasta tööplaan