Valla osalusega MTÜ-d

Eesti Linnade ja Valdade Liit – liikmeõigusi teostavad isikud Jaanus Rahula ja Erki Heinaste.

Viljandimaa Omavalitsuste Liit – liikmeõigusi teostavad isikud Jaanus Rahula ja Erki Heinaste.

MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus – liikmeõigusi teostav isik Marlen Silm. 

MTÜ Rohelise Jõemaa Koostöökogu – liikmeõigusi teostav isik Kärt Linder.

MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus – liikmeõigusi teostav isik Kärt Linder.

MTÜ Koolituskeskus Vilko – liikmeõigusi teostav isik Jaan Hansen, juhatuse liige Peeter Sadam.

MTÜ Viljandimaa Ühistranspordikeskus – liikmeõigusi teostav isik Jaanus Rahula.

MTÜ Võrtsjärve Ühendus - liikmeõigusi teostav isik Kalevi Kaur.