Volikogu menetluses olevad eelnõud

6/26/24

Menetlusse võetud eelnõud:

Eelnõu nr Eelnõu nimetus Juhtivkomisjon
1-4/180 Põhja-Sakala Vallavalitsusele ülesande andmine (reklaamtähtede ümberpaigutamine) eelarve- ja majanduskomisjon
1-4/211 Põhja-Sakala vallale kuuluva kinnistu enampakkumise korras võõrandamine (Kõo k, Paemurru) eelarve- ja majanduskomisjon
1-4/293 Põhja-Sakala vallale kuuluva kinnistu otsustuskorras võõrandamine eelarve- ja majanduskomisjon
1-4/329 Välireklaami paigaldamise eeskiri eelarve- ja majanduskomisjon
1-4/358 Kaasava eelarve suuruse määramine eelarve- ja majanduskomisjon
1-4/374 Põhja-Sakala Vallavolikogu 26.04.2018 määruse nr 33 "Arengukavade ja eelarvestrateegia koostamise kord" muutmine eelarve- ja majanduskomisjon
1-4/377 Põhja-Sakala Vallavolikogu 30.06.2022 nr määruse 22 "Põhja-Sakala valla kaasava eelarve menetlemise kord" muutmine eelarve- ja majanduskmisjon