Volikogu menetluses olevad eelnõud

12/11/23

Menetlusse võetud eelnõud:

Eelnõu nr Eelnõu nimetus Juhtivkomisjon
1-4/180 Põhja-Sakala Vallavalitsusele ülesande andmine (reklaamtähtede ümberpaigutamine) eelarve- ja majanduskomisjon
1-4/211 Põhja-Sakala vallale kuuluva kinnistu enampakkumise korras võõrandamine (Kõo k, Paemurru) eelarve- ja majanduskomisjon
1-4/275 Arengukavade ja eelarvestrateegia koostamise korra muutmine eelarve- ja majanduskomisjon
1-4/290 Põhja-Sakala valla heakorraeeskiri eelarve- ja majanduskomisjon
1-4/291 Põhja-Sakala valla kohalike teede kord eelarve- ja majanduskomisjon
1-4/293 Põhja-Sakala vallale kuuluva kinnistu otsustuskorras võõrandamine eelarve- ja majanduskomisjon
1-4/297 Põhja-Sakala Vallavolikogu alatise revisjonikomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine volikogu eestseisus
1-4/298 Põhja-Sakala Vallavolikogu alatise revisjonikomisjoni täiendava liikme valimine volikogu eestseisus
1-4/302 MTÜ-st Eesti Mõisakoolide Ühendus välja astumine haridus- ja kultuurikomisjon
1-4/306 Peremehetuks ehitiseks tunnistamine (Jaska k pumbamaja) eelarve- ja majanduskomisjon
1-4/307 Peremehetuks ehitiseks tunnistamine (Suure-Jaani l, J.Köleri tn 3a) eelarve- ja majanduskomisjon
1-4/308 Põhja-Sakala vallale kuuluva kinnistu enampakkumise korras võõrandamine (Pärnu tn 11, Suure-Jaani) eelarve- ja majanduskomisjon
1-4/309 Isikliku kasutusõiguse seadmine (Vastemõisa–Kobruvere kergtee) eelarve- ja majanduskomisjon
1-4/310 Loa andmine liisingueseme omandamiseks eelarve- ja majanduskomisjon
1-4/311 Põhja-Sakala vallale kuuluva kinnistu jagamiseks nõusoleku andmine ja vallavara osa enampakkumise korras võõrandamine (Kõpu mõisa osa) eelarve- ja majanduskomisjon
1-4/312 Põhja-Sakala valla 2024. aasta eelarve eelarve- ja majanduskomisjon