Eelarve ja majandusaasta aruanne 2020

Põhja-Sakala valla 2020. aasta eelarve

Põhja-Sakala valla 2020. aasta I lisaeelarve

Põhja-Sakala valla 2019. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne

Põhja-Sakala valla tulumaksu laekumine 2018-2020

Põhja-Sakala valla maamaksu laekumine 2018-2020