Abivallavanema Jan Kraneri otsealluvuses
  Ametikoht Ametniku nimi Telefon e-post Tööruum,
vastuvõtt

Finantsjuht

osakonna töö juhtimine
finantstegevuse analüüs ja arendamine
eelarve koondprojekti koostamine, eelarvega seonduvad tegevused
KOV haridus tuludes ja kuludes osalemine
Sotsiaalhoolekanne
Võhma päevakeskus

Kaja Toom

520 6274

III korrus tuba 307
eelneval kokkuleppel

Pearaamatupidaja

raamatupidamise korraldamine ja juhendamine
Põhja-Sakala vallavalitsus
Põhja-Sakala vallavolikogu
pangatehingud

kultuuriüritused
seltsitegevus
noorsooüritused

Sirje Ojalo

522 8122

III korrus tuba 306
eelneval kokkuleppel

Raamatupidaja

Kirivere kooli lasteaed Tähekild
Kõpu lasteaed
Kirivere kool
Kõpu põhikool
Lahmuse kool
Kõpu külastuskeskus
Paala rahvamaja
Pilistvere rahvamaja
Suure-Jaani kultuurimaja
Sürgavere kultuurimaja
Vastemõisa rahvamaja
Võhma vaba aja keskus
Suure-Jaani noortekeskus ja tema struktuuriüksused
Kõpu spordihoone
Sürgavere spordihoone
Sport
kassa

Kristel Kruuse 5347 7510 III korrus tuba 306
E, T, N 9–12, 13–16

Raamatupidaja

Suure-Jaani lasteaed Sipsik
Suure-Jaani kool
Suure-Jaani gümnaasium
Suure-Jaani gümnaasiumi huvikool
Vastemōisa lasteaed Päevalill

Ene Ilves

5192 9905

III korrus tuba 306
K, N 9–12, 13–16;

Raamatupidaja

Kõidama lasteaed Traksik
Olustvere lasteaed Piilu
Võhma lasteaed Mänguveski
Olustvere põhikool
Võhma kool
Võhma muusikakool
Kõo raamatukogu
Kõpu raamatukogu
Suure-Jaani raamatukogu
Võhma linnaraamatukogu
Suure-Jaani tervisekoda (SPA)
Suure-Jaani tervisekeskus
Kõpu hooldekodu
Pilistvere hooldekodu

Anu Lõhmus 5463 2723

III korrus tuba 307
K, N 9-12, 13-16