Eelarve 2024

7/2/24

Põhja-Sakala valla 2024. aasta eelarve:

Lühiülevaade Põhja-Sakala valla 2024. aasta eelarvest

 

EELNÕU Põhja-Sakala valla 2024. aasta eelarve

Põhja-Sakala valla 2024. aasta eelarve, eelnõu nr 312

Põhja-Sakala valla 2023. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne