Eelarve- ja majanduskomisjon

Eelarve- ja majanduskomisjoni tegevusvaldkondadeks on rahanduspoliitika, eelarve, varahaldus, valla areng, ettevõtlus, ruumiline planeerimine, ehitus, elamu- ja kommunaalmajandus, veevarustus ja kanalisatsioon, elekter, haljastus, maa-, teede- ja keskkonnakorraldus, heakord, jäätmemajandus, loodushoid, muinsuskaitse, maavarad, piirkondade areng, valda läbiv ühistransport.

Alus: Põhja-Sakala Vallavolikogu 18.12.2021 otsus nr 12 "Põhja-Sakala Vallavolikogu alatiste komisjonide moodustamine
 

Komisjoni koosseis:

esimees Andrus Keerd
aseesimees Tõnis Riisk
liikmed: Tauno Härginen, Lembit Kruuse, Arnold Pastak, Priit Toobal, Siret Tuurmaa, Taavi Umal, Ago Vingissar

Alus: Põhja-Sakala Vallavolikogu 24.03.2022 otsus nr 40 "Põhja-Sakala Vallavolikogu alatise eelarve- ja majanduskomisjoni koosseisu muutmine"
 

Eelarve- ja majanduskomisjoni protokollid

Komisjoni koosolekud:

16. novembril kell 17 Suure-Jaani Tervisekojas

19. oktoobril kell 17 Põhja-Sakala vallamaja 3. korruse saalis

20. juunil kell 17 Põhja-Sakala vallamaja 2. korruse saalis

18. mail kell 17 Põhja-Sakala vallamaja 2. korruse saalis

20. aprillil kell 17 Põhja-Sakala vallamaja 2. korruse saalis

16. märtsil kell 17 Põhja-Sakala vallamaja 2. korruse saalis

2. veebruaril kell 15 Suure-Jaani kooli aulas

19. jaanuaril kell 17 Põhja-Sakala vallamaja 2. korruse saalis

27. detsembril kell 17 Põhja-Sakala vallamaja 2. korruse saalis

8. detsembril kell 17 Põhja-Sakala vallamaja 2. korruse saalis