Põhja-Sakala valla ettevõtted

5/20/21

Väljavõte äriregistri avaandmetest (seisuga 08.01.2020):

Nimetus Likvideerimisel Registrisse kantud Pankrotis Kokku
L R N
Ettevõtja 23 913 1 937
Kohaliku omavalitsuse asutus 0 33 0 33
MTÜ 3 123 0 126
SA 0 1 0 1
Kokku äriregistris 26 1070 1 1097

 

Tegevusalad (andmed teatmik.ee baasil 20.05.2021 seisuga) Juriidilisi isikuid
Põhja-Sakala valla ettevõtted 1266
neist tegelevad alljärgnevate tegevusaladega:  
põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük 365
töötlev tööstus 113
elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine 6
veevarustus; kanalisatsioon; jäätme- ja saastekäitlus 11
ehitus 161
hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont 133
veondus ja laondus 66
majutus ja toitlustus 33
info ja side 30
finants- ja kindlustustegevus 8
kinnisvaraalane tegevus 79
kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus 104
haldus- ja abitegevused 104
avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus 1
haridus 12
tervishoid ja sotsiaalhoolekanne 11
kunst, meelelahutus ja vaba aeg 101
muud teenindavad tegevused 139