Täiendav tasuta juriidiline nõustamine lapsevanematele!

Hea nõu lastega peredele! projekti raames toimuvad tasuta juriidilised nõustamised igal nädalal, nii eesti kui vene keeles.

Nõustamine toimub telefonitsi, vastavalt vajadusele kas eesti või vene keeles ning kestab orienteeruvalt 30 minutit. 

Vajalik on eelnev registreerimine liit@lastekaitseliit.ee või E-R kell 9-17 telefonil 631 1128.

Nõustavad Eesti Advokatuuri ja vajadusel Notarite Koja liikmed.

Nõustamise teemad: perekonnaõigust puudutavad küsimused, lapse õigused, laste õigused suhetes vanematega, vanemate kohustused suhetes lastega, erinevad peremudelid – õigused ja kohustused, üksikvanema õigused, hooldus, eestkoste, lapsendamine jne.

Nõustamine hõlmab ka perekonnaõigusega otseselt seonduvaid õigusvaldkondi (sh pärimisõigust). Nõustamisel tutvustatakse ka riigi õigusabi olemust ja pakutavaid võimalusi ning vajadusel abistab advokaat abitaotluste vormistamisel.

Kui Te enda küsimust ja probleemi eelnevast nimekirjast ei leidnud, soovitame pöörduda www.juristaitab.ee/et/tasuta-oigusabi.

NB!
Lastekaitse Liidu vahendusel toimuva õigusnõustamise käigus kogutakse järgmisi isikuandmeid:

  • ees-ja perekonnanimi
  • telefoninumber
  • probleemi õigusvaldkond
  • võimaliku huvide konflikti ennetamiseks vaidlusega seotud isiku(te) ees- ja perekonnanimi
  • ning vajadusel muud õigusnõustamise seisukohalt olulised andmed.
    Viidatud andmed edastatakse isikut nõustavale advokaadile.

Lastekaitse Liit säilitab isikuandmeid konfidentsiaalselt jooksva kalendriaasta lõpuni isiku nõustamisele registreerumisest, seejärel kuuluvad andmed hävitamisele. Isikuandmeid ei kasutata uudiskirjade ja pakkumiste saatmiseks.

Kui vajad ise või tead kedagi, kellel oleks vaja tasuta kvaliteetset õigusabi perekonnaõiguse teemadel, siis võta ühendust!

Loe ka juriidilisi artikleid perekonnaõiguslikel teemadel;

Loe lähemalt, mis on projekt Hea nõu lastega peredele;

Kuula lähemalt Lastekaitse Liidu ja Advokatuuri 10-aastasest projektist Hea nõu lastega peredele.