Kirjandus erivajadusega inimestele

 Kui sinu lähedaste seas ja tutvusringkonnas on inimesi, kes sooviksid väga lugeda raamatuid, kuid ei saa seda tervisest või erivajadusest tulenevalt teha, siis on lahenduseks audioraamatud, mida on võimalik kuulata. Sul on võimalik teda aidata, jagades allpool olevat infot või aidata tal seda võimalust kasutada.

Pimedatele, vaegnägijatele või mõne teise puude, häire või haigusega inimestele, kes ei saa raamatuid lugeda, on kirjanduse vahendamisel abiks Eesti Pimedate Raamatukogu, millest on võimalik laenata heliraamatuid, -ajalehti ja -ajakirju, punktkirjas ning puuteraamatuid, e-raamatuid, -ajalehti ja -ajakirju ning kirjeldustõlkega filme.

Eesti Pimedate Raamatukogu (Suur-Sõjamäe 44a, 11415 Tallinn) teenindab nägemispuudega või mõne muu trükitud teksti lugemist takistava puude, häire või haigusega inimesi. Kõik Eesti Pimedate Raamatukogu teenused on lugejatele tasuta.

Raamatukogu kasutab autoriõiguse seaduses sätestatud teose vaba kasutamise reegleid ega maksa autoritele tasu. Autoritasu maksmiseta on lubatud teose reprodutseerimine, levitamine ja üldsusele suunamine puuetega inimeste huvides viisil, mis on otseselt seotud nende puudega, tingimusel, et selline kasutamine ei taotle ärilisi eesmärke. Seetõttu on lugejaks registreerimiseks vajalik esitada koos isikut tõendava dokumendiga tõend trükitud teksti lugemist takistava puude, häire või haiguse kohta. Alla 16-aastase lapse puhul on nõutav ka lapsevanema või hooldaja kirjalik nõusolek.

Lugejaks registreeritakse avalduse alusel. Registreerimisavalduse ja lapsevanema või hooldaja nõusoleku vormi leiab raamatukogu kodulehelt. Neil, kes soovivad, et registreerimisavaldus saadetakse postiga koju, tuleks helistada telefonile 674 8212 või kirjutada e-posti aadressile laenutus@epr.ee.

Täidetud ja allkirjastatud registreerimisavalduse ning koopiad nõutud dokumentidest võib saata raamatukogule postiga, digiallkirjaga avalduse ja dokumentide skaneeritud koopiad aga e-postiga.

Kõik raamatukogus leiduvad teavikud on sisestatud e-kataloogi URRAM.
Uute teoste lühitutvustused leiab kodulehel olevast Raamatututvustaja nimestikust ja Veebiraamatukogust.

Eesti Pimedate Raamatukogu lugejate hulgas on kõige populaarsemad heliraamatud. Laenutuses on üle 5000 nimetuse eesti- ja võõrkeelseid heliraamatuid ning nende arv kasvab pidevalt.

Heliraamatute laenutamine toimub raamatukogus kohapeal, postiga või raamatukogudevahelise laenutuse teel. Lugeja võib korraga laenata kuni 5 heliraamatut 30 päevaks. Enamikku CD-del heliraamatuid laenutatakse mittetagastatavatena. Need saadetakse lugejatele vastavalt tellimustele posti teel koju iga 2 nädala tagant ning neid raamatukogule tagastama ei pea.

Eesti Pimedate Raamatukogu lugejad saavad kasutada ka Veebiraamatukogu. See on raamatukogu veebikeskkond, mis võimaldab heliraamatute allalaadimist ja voogedastusena kuulamist ning e-raamatute allalaadimist ja lugemist. Veebiraamatukogus saab praegu kuulata üle 4000 audioraamatu.

Kogus olevatest heliraamatutest enamik on valmistatud vastavalt DAISY (Digital Accessible Information System) standardile, kuid leidub ka mp3-vormingus raamatuid. DAISY standardi järgi valmistatud heliraamatud pakuvad kasutajatele mitmeid võimalusi, mida teistel audioraamatutel ei
ole. Lisaks teksti kuulamisele on selles liikumiseks võimalik kasutada peatükke ja fraase ning lisada järjehoidjaid. Neid audioraamatuid saab kuulata DAISY-pleieri või arvutiga.

DAISY-pleieri suur eelis tavalise CD-pleieriga võrreldes on tema mälu, mis jätab meelde, kus heliraamatu kuulamine pooleli jäi, ja võimaldab hiljem samast kohast edasi kuulamist. Hõlpsalt kasutatavad aparaadid on loodud, arvestades pimedate inimeste vajadusi – nupud on reljeefsed ja hästi eristatavad. DAISY-pleiereid müüb soodushinnaga tehnilise abivahendina neile, kellel on isikliku abivahendi kaart ning aparaadi vajalikkust kinnitav perearsti, silmaarsti või rehabilitatsioonimeeskonna tõend, MTÜ Jumalalaegas abivahendikeskus Silmalaegas, telefon 5383 8129 ja e-post silmalaegas@laegas.ee.