Kodanikukaitse

 

 Haldusspetsialist Ivo Kralle, tel 503 7483, e-post:
Korrakaitseametnikul on pädevus väärteomenetluse läbiviimiseks kõigis väärteoasjades, milles kohalikul omavalitsusel on kohtuvälise menetleja õigused.
Alus: Põhja-Sakala Vallavalitsuse 05.01.2021 määrus nr 1 "Volituste andmine väärteomenetluses osalemiseks"
 
 
Suure-Jaani konstaablijaoskond
Pärnu tänav 4 Suure-Jaani linn
612 3510
 

PIRET KASS
piirkonnapolitseinik

 5915 2277
 piret.kass@politsei.ee

 

Põhja-Sakala valla kriisikomisjon:

vallavanem Karel Tölp – komisjoni esimees
abivallavanem Jaanus Rahula
abivallavanem Kaie Toobal
haldusspetsialist Ivo Kralle
AS Suure-Jaani Haldus juhatuse liige Lembit Kruuse
sotsiaalosakonna juhataja Kristi Liivson
Suure-Jaani Päästekomando pealik Rauno Ruut
piirkonnapolitseinik Piret Kass
keskkonnaspetsialist
Kõpu PM OÜ juhatuse liige Tõnu Vreimann
FIE Jargo Kundla
OÜ Essi Agro juhatuse liige Tõnis Riisk
Sürgavere PM OÜ juhatuse liige Aarne Ots

Käitumisjuhised kriisiolukordadeks:

olevalmis.ee käitumisjuhised aitavad sul valmistuda erinevateks kriisiolukordadeks ning kriiside ajal ennast, oma lähedasi ja vara kaitsta. 

Avalikud varjumiskohad

Põhja-Sakala vallas on kaks avalikku varjumiskohta:
  • Võhmas on avalikuks varjumiskohaks Konsumi kauplusehoone (Tallinna tn 26, Võhma linn) ja
  • Suure-Jaanis teenindushoone (Pärnu tn 10, Suure-Jaani linn).

Mõlemad hooned on nõuetekohaselt tähistatud avaliku varjumiskoha märgistusega. Varjumiskohad asuvad hoonete keldrites.

 

Avalik varjumiskoht Võhmas.

 

Avalik varjumiskoht Suure-Jaanis. FOTOD: Ivo Kralle

(tagasi üles)

Olulised telefoninumbrid:

112 – KIIRABI, PÄÄSTE, POLITSEI
Eestis on nüüd üks hädaabinumber kiirabi, päästjate ja politsei kutsumiseks. Kui vajad kiiret abi, helista hädaabinumbril 112 Häirekeskusesse.
1247 – RIIGIINFO
  • Kriisi korral saad nõu ja ametlikku infot. Kerge meelde jätta: 1 number 24/7 ehk 1247.
  • Keskkonnainfo (saad teatada keskkonnareostuste ja keskkonnaalaste õigusrikkumiste kohta).
  • Maanteeinfo (annab infot liikluspiirangute, teetööde, teeolude jms kohta; saad ööpäevaringselt edastada infot riigiteedel esinevate probleemide kohta)
  • Päästeala info (kuidas muuta oma kodu turvalisemaks, mismoodi ohutult lõket teha, kuidas leida kutsetunnistusega korstnapühkija kontaktandmeid, teavitada ohtlikust ehitisest või katmata kaevust, või vajadusel tellida omale kodunõustamine)
1220 – PEREARSTI NÕUANDETELEFON
Juhuks, kui Sul või Sinu pereliikmel ilmnevad terviseprobleemid, mis vajavad nõustamist või
otsust täiendava abivajaduse kohta.
1343 – ELEKTRILEVI RIKKETELEFON
Saad infot elektrikatkestuste kohta.
Imatra Elektri rikketelefon: 715 0188
VKG Elektrivõrkude rikketelefon: 716 6666
16 662 – MÜRGISTUSTEABEKESKUS
Infoliin, mis annab mürgistustega seotud infot ja nõuandeid.
612 3000 – POLITSEI- JA PIIRIVALVEAMETI KLIENDITUGI
Võtab vastu teateid liiklusohtlikest olukordadest ja annab infot teisaldatud sõidukite ning politsei ja piirivalveameti teenuste jms kohta.
116 111 – LASTEABI TELEFON
Nõu andmise, kuulamise ja abistamise teenus. Lastega seotud küsimuste ja murede lahendamiseks olemas ööpäevaringselt üle Eesti.
USALDUSTELEFON
  • Tel 126 (eesti keeles) iga päev kell 17.00–3.00
  • Tel 127 (vene keeles) iga päev kell 19.00–23.00
660 6077 – VÄGIVALLAST LOOBUMISE TUGILIIN
+372 5301 9999 – VÄLISMINISTEERIUMI 24 h INFOTELEFON
Annab nõu ja abi välisriigis hädas olles.
VAIMSE TERVISE TUGILEHEKÜLG: peaasi.ee
 
Samuti saab kriiside korral abi Kaitseliidult Sakala malev