Kodanikupreemiate kandidaatide esitamine

10. jaanuariks oodatakse kõigilt – füüsilistelt isikutelt, juriidilistelt isikutelt, vallavalitsuse hallatavatelt asutustelt, isikute ühendustelt – kodanikupreemiate kandidaate.
 
Kodanikupreemiad on:
  • aasta sädeinimene
  • aasta kodanikuühendus
  • aasta kodanikuühenduse tegu
  • aasta kodanikuühenduse toetaja
  • aasta vabatahtlik
Aasta sädeinimese preemiaga tunnustatakse inimest, kes on oma tegevusega eriliselt silma paistnud maa- ja külaelu eestvedamisel ning aidanud oma tegevusega kaasa piirkonna positiivsele arengule. Sädeinimene on ühiskondlikult aktiivne piirkonna inimene, kes osaleb aktiivselt kogukonna tegemistes, panustab kogukonna tegemistesse vabatahtlikult, on kaasamisvõimega eestvedaja ning ideede generaator.
Aasta kodanikuühenduse preemiaga tunnustatakse vähemalt kaks aastat tegutsenud ühendust, mis on silma paistnud kohaliku elu edendamisega, kutsunud ellu kogukonda kaasavaid ühistegemisi ja projekte, on olnud koostööaldis teiste ühendustega, ettevõtete ja omavalitsusega ning omab head mainet piirkonna elanike seas.
Aasta kodanikuühenduse teo preemiaga tunnustatakse märkimisväärset üritust või projekti. Tunnustatakse inimest, projekti, objekti, sündmust, teenust vms, mis on viimase aasta jooksul nähtavalt esile tõusnud, on olnud uuenduslik, originaalne, vajalik organisatsioonile või piirkonnale.
Aasta kodanikuühenduse toetaja preemiaga tunnustatakse vallas kodanikuühenduse tegevust toetavat partnerit, ettevõtet, eraisikut, kes on eelneva aasta jooksul eriliselt panustanud kodanikuühiskonna arendusse.
Aasta vabatahtliku preemiaga tunnustatakse isikut või isikuid,kes on oma panusega eelneva aasta jooksul silma paistnud väljaspool oma töökohustusi. Tegevusel on olnud oluline mõjuorganisatsiooni, piirkonna vabatahtliku tegevuse arengule.
 
Taotlus peab olema põhjendatud ja see esitatakse kirjalikult vallavalitsusele aadressil Lembitu pst 42, Suure-Jaani või e-postil pohja-sakala@pohja-sakala.ee.

Kodanikupreemiad

2023

Aasta sädeinimene – Riho Kala

Aasta kodanikuühendus – MTÜ Spordiklubi Suure-Jaani United

Aasta kodanikuühenduse tegu – MTÜ Sürgavere Küla Selts, projekt "Kõigil on jõulud"

Aasta kodanikuühenduse toetaja – Prenton OÜ

Aasta vabatahtlik – Aivar Paas

 

2022

Aasta sädeinimene – Riina Pakane, kogukonna eestvedaja

Aasta kodanikuühendus – MTÜ Sürgavere Küla Selts

Aasta kodanikuühenduse tegu – Hedi Vilumaa, EELK Kõpu Peetri kiriku altariseina restaureerimine ja EELK Suure-Jaani Johannese kiriku katuste restaureerimise 2. etapp

 

2021

Aasta sädeinimene – Kadri Linder

Aasta kodanikuühendus – MTÜ Arengu Helin

Aasta kodanikuühenduse toetaja – Jaanika Toome

Aasta vabatahtlik – Siiri Merila-Hubbard
 

Põhja-Sakala vallavanema tänukirja said:

Tiiu Umal – Vastemõisa piirkonna särasilmne eestvedaja
OÜ Raudcom – 2021. aasta kodanikuühenduse toetaja
Viljandimaa Arenduskeskus
2021. aasta kodanikuühenduse toetaja

 

2020

Aasta sädeinimene – Erki Adams

Aasta kodanikuühendus – MTÜ Kodupaik Metsküla

Aasta kodanikuühenduse tegu – MTÜ Johann Köleri Muuseumi Ühing, Lubjassaare elamu laastukatuse vahetamine

Aasta kodanikuühenduse toetaja – Marko ja Aurelika Reimann

Aasta vabatahtlik – Lyzell Lohvart-Urve
 

Põhja-Sakala Vallavalitsuse tänukirja sai

Eesti Höövelliist OÜ – Põhja-Sakala valla 2020. aasta kodanikuühenduse toetaja

 

2019

Aasta sädeinimene – Merle Rang

Aasta kodanikuühendus – Võhma aiandusselts Kanarbik

Aasta kodanikuühenduse tegu – EELK Kõpu Peetri kogudus, Kõpu kiriku ja kirikupargi uuendamine

Aasta kodanikuühenduse toetaja – Kalev Raba

Aasta vabatahtlik – Aivar Paas

Aasta vabatahtlik – Urmas Aun
 

Põhja-Sakala Vallavalitsuse tänukirja said:

Luule Lippus – seltsingu JäRaVi ja memmeklubi Krõõt pikaaegse särasilmse eestvedamise eest
Riina Pakane – Põhja-Sakala valla 2019. aasta kodanikuühenduse Võhma aiandusseltsi Kanarbik  ja  MTÜ Võhma Vaba Aja Selts  toimekas eestvedaja
Hedi Vilumaa – Põhja-Sakala  valla 2019. aasta kodanikuühenduse  teo Kõpu  kiriku  ja  kirikupargi  uuendamise  eestvedaja, EELK Kõpu  Peetri  koguduse õpetaja
Pesuekspert OÜ – Põhja-Sakala valla 2019. aasta kodanikuühenduse toetaja
Soome Evangeelse Luterliku Kiriku Kerava kogudus – Põhja-Sakala valla 2019. aasta kodanikuühenduse toetaja