Põhja-Sakala Vallavalitsuse komisjonid

Alatised komisjonid

Sotsiaalkomisjon:

esimees Kärt Linder

liikmed: Piret Jukk, Maie Käba, Eveli Lilleoja, Eda Nodapera, Tarmo Riisk, Marlen Silm, Aave Toomsalu

Sotsiaalkomisjoni tegevusvaldkonnaks on sotsiaalvaldkonna üksikküsimuste lahendamine, sh isiku toetuse vajaduse hindamine esitatud dokumentide alusel ning tema sissetulekut, toimetulekuvõimet ja muid teadaolevaid andmeid arvestades vallavalitsusele ettepaneku tegemine isikule toetuse määramiseks või sellest keeldumiseks ning laste ja perede probleemide lahendamine.

Sotsiaalkomisjoni koosolekute protokollid

 

Ajutised komisjonid

Ajutiste komisjonide koosolekute protokollid