Jäätmete sorteerimine

Igal aastal tekib Eesti kodumajapidamistes jäätmeid ligikaudu 400 000 tonni ehk 300 kilogrammi inimese kohta. Tulenevalt jäätmeseadusest on Eestis jäätmete liigiti kogumine kohustuslik – tähtis on seda teha nii kodus, tööl kui ka haridusasutustes. Olmejäätmeid tuleb sortida juba nende tekkekohas. Sellega tagame jäätmete kõrgema kvaliteedi ja parema ringlussevõtu võimaluse. 

Jäätmete sortimine on keskkonnasõbralik tegu, mille tulemusena saab materjale taaskasutada ning kokkuvõttes hoitakse kokku loodusressursse. Meie keskkonnateadlik käitumine parandab otseselt meie kõigi elukeskkonda – toimiv jäätmekäitlussüsteem hoiab metsaalused prügist puhtad ning tagab, et meie tervist ei kahjustaks näiteks keskkonda sattunud ohtlikud jäätmed.

Mida hoolikamalt jäätmeid sordime ja mida rohkem neid taaskasutusse saadame, seda vähem jääb neid segaolmejäätmete konteinerisse ning seda vähem tuleb meil jäätmeveo eest maksta.

Vaata lehelt kuhuviia.ee, kus on kõige lähem koht jäätmete äraandmiseks ning tutvu ka jäätmete alloleva sortimisõpetusega: