Talihooldustööd 2021/2022

Mida lume tulekul meeles pidada?

  • Et lumetõrjetööd sujuksid tõrgeteta ning vältimaks tehnika lõhkumist ja kraavi vajumist, palume erateede omanikel tähistada kinnistul paiknevad teeservad, mahasõidud, truubid, ülesõidukohad (nt tokkidega, mille otsad on värvitud või helkurpaelaga seotud).
  • Tähistada tuleb ka teeservades olevad väiksemad puud, põõsad, kivid, aiad jms, mis võivad tõrjetööde käigus kannatada saada või tehnikat lõhkuda. Märgistamata objektide kahjustumisel kannab kulud eratee omanik.
  • Teeservadest tuleks võsa ja ülekasvanud puud piirata vähemalt 3,5 m kõrguselt, et hoida ära lumetõrjetehnika kahjustamine.
  • Tee kõrval on koht, kuhu lund lükata.
  • Tee laius võimaldab traktori liikumist ja lumetõrje teostamist.
  • Vald ei korralda lumelükkamist ega muud talihooldust erateedel juhul, kui teele on paigaldatud sõitu keelav liiklusmärk (märk nr 311) või sissesõitu keelav liiklusmärk (märk nr 331) või mõni muu edasisõitu keelav liiklusmärk või takistus.
  • Linnas palume lumesaju ajal sõidukeid tänava äärde mitte parkida, sest see takistab oluliselt lumetõrjetöid.
  • Kohalikud maanteed ja erateed vabastatakse lumest pärast lumesadu/tuisku 24 h jooksul.
  • Hooldustsüklit alustatakse pärast lumesaju või tuisu lõppu või lumesaju korral alates lumekihi kriitilise paksuse saavutamisest.

Tuletame siinkohal meelde, et ehitusseadustiku § 97 lõige 6 sätestab: linnas, alevis ja alevikus on teega külgneva maatüki omanik kohustatud korraldama sõidutee ja tema kinnisasja vahel asuva kõnnitee koristuse, sealhulgas lume ja libeduse tõrje, tasemel, mis võimaldab kõnniteel ohutult liigelda.

Põhja-Sakala heakorraeeskirja § 7 punkti 12 kohaselt ei tohi kasutada lume- ja libedustõrjeks kõnniteedel tuhka või kloriide ja punkti 13 kohaselt on keelatud kuhjata puude ümber või tänavaga külgnevale haljasribale kloriidisegust liiva või lund, paigutada kloriidisegust puistematerjali või muud prahti metsa, haljasalale või mujale selleks mitteettenähtud kohta.

Majandus- ja taristuministri määruse „Tee seisundinõuded" § 22 lõikes 1 on sätestatud, et linnade, alevite ja alevike piires peab lumevallide vahe teel olema iga sõiduraja kohta vähemalt 3 m ja lõike 2 kohaselt on ette nähtud, et lumevalli lubatud kõrgus, mõõdetuna teekatte pinnast, on ristmikel ja ohutussaartel kuni 70 cm. Sama määruse § 25 lõike 3 kohaselt on ette nähtud, et kasutuses olevate mahasõitude talvine seisund peab teemaa ulatuses vastama vähemalt käesoleva määruse lisadega kehtestatud 1. seisunditasemele (vt määruse lisa 8). 

 

Talvise teehoolduse koordinaator on teedespetsialist Tiiu Umal, telefon 5342 0340, e-post: .

Põhja-Sakala vallas olevaid riigiteid haldab Transpordiamet. Transpordiameti korrashoiu projektijuht on Taavi Umal, tel 5382 2178,
e-post: taavi.umal@transpordiamet.ee.

Transpordiameti infotelefon on 1247.

Transpordiameti halduses olevaid riigiteid hooldab Viljandi maakonnas Eesti Keskkonnateenused AS, hooldejuht Raul Olesk, tel 505 4082,
e-post: raul.olesk@keskkonnateenused.ee.

Kõnniteid hooldavad Suure-Jaanis AS Suure-Jaani Haldus ja Võhmas AS Võhma Elko, kontakt: Lembit Kruuse, tel 507 2056.

 

OSA NR

ASULA NIMETUS

TALIHOOLDUSTÖÖDE TEOSTAJA

 KONTAKT 

1

Aimla, Kuhjavere, Riiassaare

Jaan Reineri Siimu talu

Jaan Reier, 5646 0228

2

Võhmassaare, Navesti, Reegoldi, Taevere

Sakala Mahetalu OÜ

Mikk Reier, 510 4521

3

Ülde, Tääksi, Mäeküla, Võivaku, Mudiste

Peep Rink FIE

Peep Rink, 514 6911

4

Jaska, Kurnuvere, Kärevere, Kuiavere

OÜ Acropolis

Aivar Rahulaan, 524 1222

5

Sürgavere, Kerita, Munsi, Kabila, Epra

OÜ Nugised

Silver Kohv, 5854 9999

6

Vastemõisa, Kobruvere, Metsküla, Ivaski, Kildu, Ilbaku, Lemmakõnnu, Paelama, Sandra

OÜ Nugised

Silver Kohv, 5854 9999

7

Tällevere, Nuutre, Lahmuse, Jälevere, Kõidama, Lõhavere

Sakala Mahetalu OÜ

Mikk Reier, 510 4521

8

Päraküla, Võlli, Arjadi, Kibaru, Ängi

Jargo Kundla FIE

Jargo Kundla, 5360 6225

9

Kootsi, Karjasoo, Vihi, Rääka, Põhjaka

OÜ SJ Trans

Sivar Joandi, 5645 8492

10

Kõpu alevik, Uia, Seruküla, Supsi, Kuninga, Laane, Punaküla, Vanaveski

OÜ Kõpu PM

Tõnu Vreimann, 509 8534

11 Iia, Tipu  Aare Kolk FIE Aare Kolk, 516 7591
12

Soomevere, Paaksima, Koksvere, Maalasti, Arussaare

OÜ Essi Agro

Tõnis Riisk, 527 6090

13

Kõo ja Loopre külade osad alates Põltsamaa–Võhma riigiteest kuni Unakvere küla lõpuni (Saviaugu, Kangrussaare, Venevere, Paenasti, Unakvere)

Kukevälja talu OÜ

Ivar Laansalu, 53439668

14

Arjassaare, Pilistvere, Kirivere, Kõo ja Loopre küla kuni Põltsamaa–Võhma riigiteeni

OÜ Essi Agro Tõnis Riisk, 527 6090
15

Võhma linn

AS Võhma ELKO

Lembit Kruuse, 507 2056

16

Suure-Jaani linn, Olustvere alevik

AS Suure-Jaani Haldus

Lembit Kruuse, 507 2056