Õpilase sõidukulude hüvitamine

Õpilase sõidukulu hüvitatakse Põhja-Sakala vallas elavatele õpilastele kodust kooli ja tagasi sõiduks. Õpilasele, kes vallas olevatest koolidest on valinud kooli, mis ei ole tema elukohale lähim, võidakse hüvitada sõidukulu tema elukohale lähima koolini, kus on võimalik vastavas kooliastmes õppida.

Sõidukulu hüvitatakse eeldusel, et:

  1. õpilase koolitee on pikem kui 3 kilomeetrit ja õpilasel ei ole võimalik kasutada õpilas-või ühistransporti;
  2. õpilas- või ühistranspordi peatuseni on rohkem kui 3 kilomeetrit.

Isikliku transpordi kasutamise sõidukulud hüvitatakse üks kord kooli ja tagasi ühel õppepäeval osalemise kohta.

Sõidukulu hüvitise suurus on 0,20 eurot ühe kilomeetri kohta.