Sotsiaalkomisjon

Sotsiaalkomisjoni tegevusvaldkondadeks on sotsiaalhoolekanne, tervishoid, ravikindlustus, lastekaitse, turvalisus.

Alus: Põhja-Sakala Vallavolikogu 18.11.2021 otsus nr 12 "Põhja-Sakala Vallavolikogu alatiste komisjonide moodustamine"
 

Komisjoni koosseis:

esimees Tõnu Aavasalu
aseesimees Eve Soopa
liikmed: Kersti Jõgi, Edu Kuill, Viive Lehtla, Romeo Mukk, Eha Sepp, Elerin Tetsmann

Alus: Põhja-Sakala Vallavolikogu 18.11.2021 otsus nr 14 "Põhja-Sakala Vallavolikogu alatiste komisjonide koosseisu kinnitamine"
 

Komisjoni koosolekud:

18. jaanuaril kell 16 Põhja-Sakala vallamaja 3. korruse saalis

8. detsembril kell 16 Põhja-Sakala vallamaja 3. korruse saalis