Sotsiaaltransporditeenus

Sotsiaaltransporditeenus on inimesele, kes vajab töötamiseks, õppimiseks või avalike teenuste kasutamiseks transporti, kuid kelle erivajadus takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist.

Sotsiaalhoolekandelise abi osutamise korra § 30 reguleerib sotsiaaltransporditeenuse korraldamist vallas.

Teenust korraldatakse juhuveona abivajaja suulise või kirjaliku taotluse alusel. Teenuse taotluses tuleb esitada sotsiaaltransporditeenuse vajaduse aeg ja sihtkoht või marsruut.

 Taotlus esitatakse vähemalt viis tööpäeva enne soovitud sõiduaega.
 Sotsiaaltranspordi saamiseks pöörduda oma piirkonna sotsiaaltöötaja poole.

Sotsiaaltransporditeenus on tasuline. Inimese omaosalus on 0,20 eurot kilomeeter.
Alus: Põhja-Sakala Vallavalitsuse 05.02.2020 korraldus nr 68

Teenuse osutamisel mitmele isikule samaaegselt jagatakse teenuse hind isikute vahel pooleks ning igaüks maksab poole kehtestatud hinnast, v.a kindlaks määratud asukoha sisesed sõidud.

Sotsiaaltranspordi hinnad lähtuvalt sõidu lähte- ja sihtkohast:

Lähtekoht

Sihtkoht

Hind eurodes

Suure-Jaani

Viljandi

11

Kõpu

Viljandi

8

Võhma

Viljandi

13

Kõo

Viljandi

17

Vastemõisa

Viljandi

5

Olustvere

Viljandi

9

Sürgavere

Viljandi

8
     

Suure-Jaani

Tartu

39

Kõpu

Tartu

38

Võhma

Tartu

34

Kõo, Pilistvere

Tartu

30

Koksvere

Tartu

32

Olustvere

Tartu

37

Vastemõisa

Tartu

35

Sürgavere

Tartu

37
     

Reegoldi

Suure-Jaani

3

Kõo, Koksvere, Pilistvere

Põltsamaa

7

Võhma

Põltsamaa

11

Kõo

Võhma

4
     

Võhma linn, Suure-Jaani linn, Kõpu alevik, Olustvere alevik

sisene sõit

3