Suplusvee kvaliteet Põhja-Sakala vallas

Terviseameti järelevalve all on Suure-Jaani paisjärve, Vastemõisa järve ja Kõpu paisjärve supluskoht, mille valdajateks on Põhja-Sakala Vallavalitsus.

Supluskohtade seirekalender 2022. aasta suplushooajaks (01.06 - 31.08) on alljärgnev:

Supluskoht 

Proovivõtu kuupäev ja tulemus 

17. mai 2022 

14. juuni 2022 

12. juuli 2022 

09. august 2022 

Suure-Jaani paisjärv 

 väga hea

 

 

 

Vastemõisa paisjärv 

 väga hea

 

 

 

Kõpu paisjärv 

 väga hea

 

 

 

 

Kõikide supluskohtade proovide senised (varasemate aastate) analüüside tulemused on leitavad Terviseameti koduleheküljel.

Suplusvee info ja nõuded supluskohale: www.terviseamet.ee