Suplusvee kvaliteet Põhja-Sakala vallas

Terviseameti järelevalve all on Suure-Jaani paisjärve, Vastemõisa järve ja Kõpu paisjärve supluskoht, mille valdajateks on Põhja-Sakala Vallavalitsus.

Supluskohtade seirekalender 2022. aasta suplushooajaks (01.06 – 31.08) on alljärgnev:

Supluskoht 

Proovivõtu kuupäev ja tulemus 

17. mai 2022 

14. juuni 2022 

12. juuli 2022 

09. august 2022 

Suure-Jaani paisjärv 

 väga hea

väga hea

halb*

väga hea

Vastemõisa paisjärv 

 väga hea

väga hea

väga hea

väga hea

Kõpu paisjärv 

 väga hea

väga hea

väga hea

väga hea

 

 *28. juulil võetud kordusproovi tulemusel vastas Suure-Jaani paisjärve suplusvesi nõuetele.

Kõikide supluskohtade proovide senised (varasemate aastate) analüüside tulemused on leitavad Terviseameti koduleheküljel.

Suplusvee info ja nõuded supluskohale: www.terviseamet.ee

Supluskoha kasutaja meelespea:

  • käitu alati viisakalt ja arvesta teistega – supluskohas võivad viibida kõik võrdsetel tingimustel;
  • ära viska prügi maha – võta koju kaasa või pane selle olemasolul prügikasti;
  • ära tee ihuhädasid vette, sest kõik tahavad puhtas vees ujuda;
  • ära võta randa kaasa klaastaarat, sest kergesti puruneda võiv klaas ohustab kõiki supluskohas viibijaid nii vees kui ka rannaliivas;
  • ära suitseta ja tarvita alkohoolseid jooke supluskohas – suitsetamine on avalikus kohas keelatud, sest häirib teisi sealviibijaid ja veekogu ääres viibides on oluline meeles pidada, et ujumine ja alkohol ei käi kokku, sest purjus inimene ei pruugi osata hinnata olukorra ohtlikkust ning võib juhtuda uppumissurmaga veeõnnetus.

Tuletame ka meelde, et supluskohas on lemmikloomade ujutamine keelatud!
Aluseks Põhja-Sakala Vallavolikogu 24.05.2018 määruse nr 40 „Põhja-Sakala valla heakorraeeskiri" § 7 ja Põhja-Sakala Vallavolikogu 24.05.2018 määruse nr 41 „Põhja-Sakala valla koerte ja kasside pidamise eeskiri" § 4 lg 5 p 4.

Suure-Jaani järve supluskohta on paigaldatud Kemmerling OÜ käimlad, mida hooldatakse suplushooajal kord nädalas. Palume kasutada käimlaid selliselt, et ka järgmisel kasutajal oleks sinna meeldiv minna!