Suure-Jaani kalmistu

 AS Põhja-Sakala Haldus
      Kontaktisik: Mari Rohtla; tel 5308 7880; kalmistu@sakalahaldus.ee

Kalmistu paikneb Johannese kiriku ja paisjärve vahetus läheduses 5,09 ha suurusel maa-alal.

Kirikaed ja kalmistu on kantud Eesti kultuurimälestiste riiklikusse registisse. Hinnaliseks arhitektuuriliseks mälestusmärgiks on 1912. aastal valminud kabel.

Suure-Jaani kalmistu on rikas kultuuriloos suurt tähtsust omanud inimeste kalmude poolest. Ajaloomälestistena on kultuurimälestiste riiklikus registris Mart Saare, Johann Köleri ja Artur Kapi hauad ning terroriohvrite ühishaud.

Kalmistuga seonduvate teenuste (matmisluba, platsi tunnistus, muud küsimused) asjus pöörduda Mari Rohtla poole telefonil 5308 7880 või e-posti aadressil kalmistu@sakalahaldus.ee.