Põhja-Sakala valla teehoiukava 2024–2027

Põhja-Sakala vallavalitsus korraldab Põhja-Sakala valla teehoiukava aastateks 2024–2027 eelnõu avaliku väljapaneku 26. jaanuarist kuni 9. veebruarini 2024 valla kodulehel ja valla raamatukogudes.

Korralduse eelnõu SELETUSKIRI

Eelnõu muudatusettepanekuid saab esitada avaliku väljapaneku jooksul kuni 09.02.2024 Põhja-Sakala Vallavalitsusele aadressil   või Lembitu pst 42, Suure-Jaani linn, Põhja-Sakala vald, 71502 Viljandi maakond.

Eelnõu avalik arutelu kõigi huvitatud isikute kaasamiseks toimub 14. veebruaril 2024 kell 17 Vastemõisa rahvamaja suures saalis.


Küsimuste korral pöörduda:
teedespetsialist Tiiu Umal, e-post:
abivallavanem Jaanus Rahula, e-post: