Valla osalusega äriühingud

Elamu- ja kommunaalmajandust ning veevarustust ja kanalisatsiooni korraldavad Põhja-Sakala vallas AS Suure-Jaani Haldus ja AS Võhma ELKO, mis kuuluvad 100% Põhja-Sakala vallale.
 

AS SUURE-JAANI HALDUS

Registrikood: 11351613
Kontor:
Lai 18, Lõhavere küla, Põhja-Sakala vald, 71209 Viljandimaa
telefon: 437 2054
e-post: haldus@suure-jaani.ee
Juhataja ja tegevjuht Lembit Kruuse, telefon 507 2056
Soojuse ja veemajanduse insener Aivar Veeperv, telefon 515 7662
 
Kassa avatud: T 9–12 ja 13–16 
 
AS Suure-Jaani Haldus väljastab matmislube ja platsitunnistusi Suure-Jaani kalmistutele. Palume kohtumine eelnevalt telefoni teel (507 2056) kokku leppida.
 
Suure-Jaani kalmistute kohta saab infot SIIT.
 
Nõukogu: Olavi Udam (esimees), Jaan Jaska, Jaanus Rahula.
Alus: Põhja-Sakala Vallavalitsuse 05.02.2020 korraldus nr 73
 
Tegevusalad: sooja-, vee- ja kanalisatsiooniteenuse  osutamine ja  korraldamine; haljastuse ja heakorratööd, kalmistu haldamine; kinnisvara ja ehitiste ning elu- ja mitteeluruumide arendus, haldamine  ning nende üürile, rendile ja kasutusse andmine; välisvalgustuse  hooldamine ja arendamine; teede ja tänavate hooldamine.
 
AS Suure-Jaani Haldus on osaühingute Suure-Jaani Hooldus ja Olustvere Soojus reorganiseerimisel alates 3. aprillist 2007 moodustatud äriühing.
 
  1. juulist 2018 ühendati 100% Põhja-Sakala vallale kui Kõpu valla ja Suure-Jaani valla õigusjärgsele kuuluvad äriühingud OÜ Kõpu Majandus (reg.kood 10867243; ühendatav ühing) ja AS Suure-Jaani Haldus (reg.kood 11351613; ühendav ühing).
        Alus: Põhja-Sakala Vallavolikogu 24.05.2018 otsus nr 57 
Registrikood: 10274767
Kontor:
Kauba 3, Võhma, Põhja-Sakala vald, 70603 Viljandimaa
telefon: 437 7329
e-post: info@vohmaelko.ee
Juhatuse liige Tarmo Riisk
 
Kassa avatud: alates 01.02.2020 sularahaga arveldamine kuu kahel viimasel tööpäeval kell 9–12 ja järgmise kuu esimesel tööpäeval kell 13–16.
Arveid on võimalik tasuda ka ülekandega AS Võhma Elko arvelduskontole nr EE202200001120097439 Swedbank.
 
Nõukogu: Ago Vingissar, Jaanus Rahula, Enno Rohelpuu.
Alus: Põhja-Sakala Vallavalitsuse 13.11.2019 korraldus nr 684
 
Tegevusalad: sooja-, vee- ja kanalisatsiooniteenuse  osutamine ja  korraldamine; haljastuse ja heakorratööd; kinnisvara ja ehitiste ning elu- ja mitteeluruumide arendus, haldamine  ning nende üürile, rendile ja kasutusse andmine; välisvalgustuse  hooldamine ja arendamine; teede ja tänavate hooldamine.

 
Hoonete ja üürimajade haldusega tegeleb Põhja-Sakala vallas Koksvere Maja OÜ, mille enamusosalus (51% osaühingu osakapitalist) kuulub Põhja-Sakala vallale.

KOKSVERE MAJA OÜ

Registrikood: 14465547
Juriidiline aadress:
Aini, Kõo küla, Põhja-Sakala vald, 70501 Viljandi maakond
telefon: 509 2241
e-post: raamatupidamine@k-agro.ee
 
Põhitegevusala: Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms).
-----------
Ametiisikute palgaandmed avalikustatakse väljaandes Ametlikud Teadaanded.