Valla osalusega äriühingud

Elamu- ja kommunaalmajandust ning veevarustust ja kanalisatsiooni korraldab Põhja-Sakala vallas AS Põhja-Sakala Haldus, mis kuulub 100% Põhja-Sakala vallale.
 

AS PÕHJA-SAKALA HALDUS

Registrikood: 11351613
Tegevusalad: sooja-, vee- ja kanalisatsiooniteenuse  osutamine ja  korraldamine; haljastuse ja heakorratööd, kalmistu haldamine; kinnisvara ja ehitiste ning elu- ja mitteeluruumide arendus, haldamine  ning nende üürile, rendile ja kasutusse andmine; välisvalgustuse  hooldamine ja arendamine; teede ja tänavate hooldamine.
Juhataja ja tegevjuht Lembit Kruuse, telefon 507 2056; e-post: lembit@sakalahaldus.ee
Soojuse ja veemajanduse insener Aivar Veeperv, telefon 515 7662; e-post: aivar@sakalahaldus.ee
 
Kontor Suure-Jaanis:
Lai 18, Suure-Jaani linn, Põhja-Sakala vald, 71502 Viljandimaa
telefon: 437 2054
e-post: info@sakalahaldus.ee
Kassa avatud: T 9–12 ja 13–16 
 
Kontor Võhmas:
Kauba 3, Võhma, Põhja-Sakala vald, 70603 Viljandimaa
telefon: 437 2054
e-post: info@sakalahaldus.ee
Kassa avatud: sularahaga arveldamine kuu kahel viimasel tööpäeval kell 9–12 ja järgmise kuu esimesel tööpäeval kell 13–16.
 
Kalmistuteenus. AS Põhja-Sakala Haldus korraldab Suure-Jaani kalmistute ja elektroonilise arhiivi haldust. Kalmistute, maetute ja platside kohta on võimalik infot leida kalmistute kodulehel. Kalmistuga seonduvate teenuste (matmisluba, platsi tunnistus, muud küsimused) asjus pöörduda Mari Rohtla poole telefonil 5308 7880 või e-posti aadressil kalmistu@sakalahaldus.ee.
 
Nõukogu: Olavi Udam, Ago Vingissar, Madis Randaru.
 
-----
AS Suure-Jaani Haldus on osaühingute Suure-Jaani Hooldus ja Olustvere Soojus reorganiseerimisel alates 3. aprillist 2007 moodustatud äriühing.
 

1. juulist 2018 ühendati 100% Põhja-Sakala vallale kui Kõpu valla ja Suure-Jaani valla õigusjärgsele kuuluvad äriühingud OÜ Kõpu Majandus (reg-kood 10867243; ühendatav ühing) ja AS Suure-Jaani Haldus (reg-kood 11351613; ühendav ühing).
Alus: Põhja-Sakala Vallavolikogu 24.05.2018 otsus nr 57

1. jaanuarist 2023 ühendati 100% Põhja-Sakala vallale kuuluvad äriühingud AS Suure-Jaani Haldus (reg-kood 11351613; ühendav äriühing) ja AS Võhma ELKO (reg-kood 10274767; ühendatav äriühing).
Alus: Põhja-Sakala Vallavolikogu 15.12.2022 otsus nr 107


 
Hoonete ja üürimajade haldusega tegeleb Põhja-Sakala vallas Koksvere Maja OÜ, mille enamusosalus (51% osaühingu osakapitalist) kuulub Põhja-Sakala vallale.

KOKSVERE MAJA OÜ

Registrikood: 14465547
Põhitegevusala: Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms).
Juriidiline aadress:
Aini, Kõo küla, Põhja-Sakala vald, 70501 Viljandi maakond
telefon: 509 2241
e-post: raamatupidamine@k-agro.ee
 
OÜ Koksvere Maja – osanikuõigusi teostav isik abivallavanem Jaanus Rahula
Alus: Põhja-Sakala Vallavalitsuse 21.03.2023 korraldus nr 189 "
OÜ-s Koksvere Maja osanikuõigusi teostava isiku nimetamine"
 
-----------
Ametiisikute palgaandmed avalikustatakse väljaandes Ametlikud Teadaanded.