Põhja-Sakala valla teenetemärk

ROMEO MUKK

Romeo Mukk on sündinud 3. jaanuaril 1948 Tartumaal. Praeguses elukohas, Kuhjavere külas on ta aastast 1983, kus alustas Tirel talupidamisega ja on löönud aktiivselt kaasa vabatahtlikuna kolmandas sektoris.

1998. aastal alustas Romeo Kuhjavere küla taasäratamisega. Aasta pärast moodustati mittetulundusühing Kuhjavere Küla Selts, mille juhatuse esimees on ta ka täna. Romeo Mukk valiti Kuhjavere külavanemaks 1999. aastal. Nende 25 aasta jooksul on külas toimunud olulised muudatused: telefonide paigalduse taotlemine majapidamistesse (enne oli vaid üks telefon karjalaudas); postiringi pikendamine kodudesse; heakorra parandamine, teekatete uuendamine. Külaelu on hoidnud aktiivsena erinevad algatatud ja jätkuvad traditsioonid: külavanema vastuvõtt EV aastapäeval, ühised jaanipäevad ja õppereisid. Külaelu tähelepanuväärseim traditsioon on Kuhjavere külateatrite festival, mida peetakse 2023. aastal 19. korda.

Saadud kogemusi on Romeo edasi jaganud teistele kogukondadele. Mitmed külad (Kootsi, Võhmaküla-Võivaku, Sürgavere, Metsküla jt) nimetavad Romeot kohaliku kogukonna "ristiisaks" – just tema innustusel on peetud esimesed külakoosolekud ja nad jätkavad tegevust tänaseni.

FOTO: Kristjan Lust

 

Teenetemärgiga tunnustatud

Aastal:
2023 Romeo Mukk