Vallaleht Leole

Vallaleht Leole ilmub üks kord kuus.
Trükiarv on 3630 eksemplari.
Vallalehte levitatakse otsepostitusega, kanne toimub Omniva vahendusel ja laekub iga vallakodaniku postkasti tasuta.

Artikleid ja muid materjale ootame iga kuu 26. kuupäevaks e-posti aadressil .

Toimetaja:
Angela Härm, tel 5342 8717, e-post:
 

Ajalehe Leole hinnakiri

reakuulutus kuni 200 tähemärki:
     eraisik 5 eurot;
     ettevõtja 10 eurot.
reklaamkuulutus 9x5 cm:
     valmiskujundatud 20 eurot;
     koos kujundamisega 25 eurot.
õnnitlus, kaastundeavaldus, mälestuskuulutus, jõulutervitus 5 eurot.
reklaam 1/2 A2 poognat (2 A3 lehekülge) 800 eurot.

Ajalehes Leole ei avaldata kolme kuu jooksul enne valimisi mitte mingil kujul valimisreklaami või kandideerijate tutvustamist mõnes muus vormis või poliitiliste vaadete tutvustamisena määratletavat sisu.
 
 

Vallalehe Leole kolleegium

Leili Kuusk, esimees
Taavi Umal, aseesimees
Marko Aatonen
Priit Põiklik
 
Alus: Põhja-Sakala Vallavalitsuse 03.05.2022 korraldus nr 277 "Alatise komisjoni koosseisu muutmine"