Võhma linn

 
Pindala 1,94 km2.
 
Elanike arv (seisuga 01.01.2024) 1239.
 
Võhma linn paikneb Viljandi maakonna põhjapiiril vastu Järvamaad, praktiliselt Eesti keskpunktis.
 
Võhma linna läbivad põhja-lõuna suunalised magistraalid: Tallinn–Lelle–Viljandi raudtee ja Tallinna–Viljandi maantee. Peale Mõisaküla–Viljandi–Tallinna raudtee valmimist (1900) kujunes Võhma raudteejaama juurde Võhma küla maadele asula, mis peagi muutus tähtsaks raudteesõlmeks ja töölisasulaks Viljandimaa põhjaosas.
 
1908. a alustas tegevust majandusühisus, 1912. a asutati ühispiimatalitus. Tugevalt aitas kaasa asula arengule ühingu Eesti Lihaeksport poolt 1928. a rajatud eksporttapamaja. 1935. a lihatööstust laiendati ja sellest sai pikaks ajaks domineeriv tööstusharu asulas.
 
Teises Maailmasõjas sai Võhma tugevalt kannatada. Põles maha tapamaja ja hävis hulgaliselt elumaju.
 
1945. a sai Võhma alevi õigused.
 
Peale Teist maailmasõda algasid taastamistööd. 1970-ndail aastail jätkus lihatööstuse arendamine. 1972–1975. a ehitati Võhmasse uus lihakombinaat, mitmed korruselamud, uus lasteaed ja koolimaja jm. 1980-ndatel töötas Võhma Lihakombinaadis üle 800 töötaja. Võhmast kujunes monofunktsionaalne asula.
 
Linna läbiv Tallinn–Lelle–Viljandi raudtee ehitati laiarööpmeliseks 1974. a.
 
Omavalitsuslik staatus omistati Võhmale 10. oktoobril 1991, linna staatuse sai Võhma alev 10. augustil 1993.