Volikogu menetluses olevad eelnõud

1/20/22
Eelnõu nr Eelnõu nimetus
1-4/31 Põhja-Sakala valla 2022. a eelarve
1-4/34 SA Lõhavere Ravi- ja Hooldekeskus põhikirja muutmine
1-4/35 Aktsiaseltsi Võhma ELKO põhikiri
1-4/36 Põhja-Sakala valla noortevolikogu põhimäärus
1-4/37 Sihtasutuse Suure-Jaani Tervisekeskus põhikiri
1-4/38 Munitsipaalkoolide hoolekogudesse esindaja nimetamine
1-4/39 Isikliku kasutusõiguse seadmine 
1-4/41 Suure-Jaani Tervisekoja põhimääruse muutmine
1-4/42 Põhja-Sakala Vallavolikogu 18. novembri 2021 otsuse nr 15 „Põhja-Sakala Vallavolikogu alatise revisjonikomisjoni moodustamine" muutmine
1-4/43 Põhja-Sakala Vallavolikogu 18. novembri 2021 otsuse nr 14 „Põhja-Sakala Vallavolikogu alatiste komisjonide koosseisu kinnitamine" muutmine
1-4/44 Põhja-Sakala Vallavolikogu 18. novembri 2021 otsuse nr 11 „Põhja-Sakala vallavanemale ja palgalistele vallavalitsuse liikmetele soodustuste määramine" muutmine
1-4/46 Vallavolikogu otsuse eelnõu koostamiseks ülesande andmine