Volikogu menetluses olevad eelnõud

3/25/23

Menetlusse võetud eelnõud:

Eelnõu nr Eelnõu nimetus Juhtivkomisjon
1-4/166 Põhja-Sakala valla põhimääruse muutmine volikogu eestseisus
1-4/177 Põhja-Sakala valla hariduse arengukava 2020–2025 kehtetuks tunnistamine haridus- ja kultuurikomisjon
1-4/180 Põhja-Sakala Vallavalitsusele ülesande andmine (reklaamtähtede ümberpaigutamine) eelarve- ja majanduskomisjon
1-4/201 Põhja-Sakala Vallavalitsuse palgalisele liikmele hüvitise määramine volikogu eestseisus
1-4/211 Põhja-Sakala vallale kuuluva kinnistu enampakkumise korras võõrandamine (Kõo k, Paemurru) eelarve- ja majanduskomisjon
1-4/214 Põhja-Sakala vallale kuuluva kinnistu enampakkumise korras võõrandamine (Kirivere k, Saare) eelarve- ja majanduskomisjon