Õpilasliinid

Vedusid teostab AS Atko Bussiliinid

Ulvi Jõhve, AS ATKO Bussiliinid Viljandi osakonna peadispetšer
tel 434 0086; 524 0516

Lisainfo:
Tiiu Umal, teedespetsialist
5342 0340, 
 

Bussiliinide sõiduplaanid: (klikka liini numbril)  liin nr L1, liin nr L2, liin nr L3, liin nr L4

 

Õpilaste transpordi korraldamisel lähtume:

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 9 lõike 2 kohaselt on koolikohustuslik isik, kes on saanud enne käimasoleva aasta 1. oktoobrit seitsmeaastaseks. Isik on koolikohustuslik kuni põhihariduse omandamiseni või 17-aastaseks saamiseni.

Eesti Vabariigi haridusseaduse § 7 lg 2 p 8 kohaselt on kohalike omavalitsuste pädevus pidada koolikohustuslike laste arvestust ja tagada koolikohustuste täitmise kontrolli, anda lastele koolikohustuste täitmiseks ainelist ja muud abi, korraldada sõitu haridusasutusse ja tagasi, tagada meditsiiniabi ning toitlustada õppetöö ajal.

 

(tagasi üles)

(tagasi üles)

(tagasi üles)

(tagasi üles)

(tagasi üles)