Õpilasliinid

Vedusid teostavad AS GoBus; AS Hansa Bussiliinid; OÜ Heiki Bussid

Lisainfo:
Marion Kütt, maa- ja teedespetsialist
5566 0160, marion.kytt@pohja-sakala.ee
 

Bussiliinide sõiduplaanid: (klikka liini numbril)  liin nr L1, liin nr L2, liin nr L3, liin nr L4, liin nr L5


Õpilaste transpordi korraldamisel lähtume:

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 9 lõike 2 kohaselt on koolikohustuslik isik, kes on saanud enne käimasoleva aasta 1. oktoobrit seitsmeaastaseks. Isik on koolikohustuslik kuni põhihariduse omandamiseni või 17-aastaseks saamiseni.

Eesti Vabariigi haridusseaduse § 7 lg 2 p 8 kohaselt on kohalike omavalitsuste pädevus pidada koolikohustuslike laste arvestust ja tagada koolikohustuste täitmise kontrolli, anda lastele koolikohustuste täitmiseks ainelist ja muud abi, korraldada sõitu haridusasutusse ja tagasi, tagada meditsiiniabi ning toitlustada õppetöö ajal.

 

Bussiliin nr L1 sõiduplaan

Hommik

Väljumisaeg

Peatus
7:05 Kuusekäära
7:10 Ruunaraipe teerist
7:20 Paelama
7:40 Pähklimäe
7:50 5-tee rist
7:55 Vastemõisa


Lõuna

Väljumisaeg Peatus
15:00 Vastemõisa
15:05 5-tee rist
15:15 Pähklimäe
15:35 Paelama
15:45 Ruunaraipe teerist
15:50

Kuusekäära

(tagasi üles)

Bussiliin nr L2 sõiduplaan

Hommik

Väljumisaeg Peatus
7:25 Metsküla
7:27 Vidu
7:31 Ivaski
7:32 Sakssilla
7:34 Lemmakõnnu
7:45 Paelama teerist
7:53 Kildu
7:56 Liiduvere
8:04 Võlli
8:10 Arjadi
8:14 Ängi
8:20 Suure-Jaani Kool


Lõuna

Väljumisaeg Peatus
15:15 Suure-Jaani Kool
15:21 Epra
15:26 Kildu
15:34 Paelama teerist
15:45 Lemmakõnnu
15:47 Sakssilla
15:48 Ivaski
15:52 Vidu
15:54 Metsküla
15:59 Vastemõisa
16:01 Vaalamäe
16:02 Kalju
16:03 Jaanioja I
16:06 Kabila
16:10 Sürgavere
16:14 Kerita
16:20

Mudiste

(tagasi üles)

Bussiliin nr L3 sõiduplaan

Hommik

Väljumisaeg Peatus
7:40 Vanasilla
7:48 Tõrvaaugu
7:55 Jälevere teerist
7:59 Taevere teerist 12,4
8:00 Niidu
8:01 Põhjaka
8:02 Sakala
8:05 Vihiküla
8:07 Liivalohu
8:08 Sakala
8:09 Põhjaka
8:11 Lahmuse
8:13 Leesu
8:14 Mäeotsa
8:16 Tiku
8:20 Suure-Jaani Kool


Lõuna

Väljumisaeg Peatus
15:15 Suure-Jaani Kool
15:19 Tiku
15:21 Mäeotsa
15:22 Leesu
15:24 Lahmuse
15:26 Põhjaka
15:27 Niidu
15:28 Taevere teerist 8,2
15:30 Kaasiku teerist
15:33 Suure-Turpsi
15:41 Jälevere teerist
15:48 Tõrvaaugu
15:55 Vanasilla

(tagasi üles)

Bussiliin nr L4 sõiduplaan

Hommik

Väljumisaeg Peatus
7:50 Suure-Jaani Kool
7:53 Lõhavere
7:56 Reegoldi
7:57 Paala
8:01 Pärna
8:02 Taevere tee 16
8:05 Suure-Jaani Kool
   
8:05 Suure-Jaani Kool
8:06 Männiku

NB! Oodata ära kell 8:05 saabuv maakonnaliini nr 46 buss õpilaste ümberistumiseks Olustvere suunale!

8:07 Kõidama
8:13 Olustvere
8:16 Koosu
8:17 Pelda
8:18 Risti
8:21 Mudiste
8:24 Kerita
8:30 Sürgavere


Lõuna

Väljumisaeg Peatus
15:15 Suure-Jaani Kool
15:16 Männiku
15:20 Kuningsaare
15:21 Tällevere
15:25 Risti
15:26 Pelda
15:27 Koosu
15:30 Olustvere
15:32 Paala kool
15:34 Navesti
15:41 Võhma
15:47 Navesti
15:49 Paala
15:50 Reegoldi
15:55 Pärna
15:56 Taevere tee 16
16:00 Suure-Jaani Kool

(tagasi üles)

Bussiliin nr L5 sõiduplaan

Hommik

Väljumisaeg Peatus
7:15 Sürgavere
7:25 Kase
7:30 Tääksi
7:35 Madise
7:40 Tääksi kool
7:50-8:00 Olustvere

 

Lõuna

Väljumisaeg Peatus
16:15 Olustvere
16:25 Tääksi


Reedeti L5 lõuna

Väljumisaeg Peatus
14:45 Olustvere
14:55 Tääksi

(tagasi üles)